HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DWizytacja pasterska
ks. bpa Łukasza Buzuna
w parafii- nawiedzenie sanktuarium

03.04.2019r.


     3 kwietnia był dniem szczególnym w życiu mikstackiej parafii. W tym dniu ks. biskup Łukasz Buzun przybył do naszej wspólnoty na wizytacje pasterską. Była ona okazją do spotkań, rozmów z wiernymi, ale także do wspólnej modlitwy. Około godziny 11:30 ksiądz bp Łukasz wraz ze swoim kapelanem ks. Karolem Gibkim przyjechał na probostwo. Następnie udał się z ks. proboszczem do Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego na spotkanie z uczniami, gronem pedagogicznym i innymi pracownikami. W czasie takiej wizyty nie może zabraknąć spotkania z osobami, które swoimi cierpieniami i modlitwą wspierają dzieła podejmowane w kościele. Nie sposób, by ks. bp mógł odwiedzić wszystkie osoby chore i w podeszłym wieku, stąd udał się do ich przedstawicieli. W naszej wspólnocie parafialnej od prawie już stu lat posługują Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które prowadzą m.in. Świetlicę Środowiskową. To tam po wizycie u chorych udał się ks. biskup Łukasz Buzun.
     W Godzinie Miłosierdzia ks. biskup nawiedził Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Tu przy wystawionym Najświętszym Sakramencie poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W słowie skierowanym do zgromadzonych hierarcha przypomniał znaczenie błogosławieństwa w życiu człowieka. Zwrócił uwagę na potrzebę świadczenia miłosierdzia bliźnim. Podkreślił szczególny rozwój nabożeństwa do miłosierdzia Bożego w ostatnich latach. Ksiądz biskup podziękował za spotkanie i wspólnotę modlitwy. Przed udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem modlitwą objęci zostali wszyscy spoczywający na naszym cmentarzu. Harmonogram dnia wizytacyjnego jest dość napięty, więc po skończonym nabożeństwie ks. biskup Łukasz wraz z ks. proboszczem udali się na groby kapłanów spoczywających na naszym cmentarzu.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie