HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUroczystość Wszystkich Świętych
w naszej parafii

01.11.2021r.


„Błogosławieni ubodzy w duchu...
Błogosławieni czyniący pokój...
Błogosławieni czystego serca...
Błogosławieni...”


     1 listopada kolejny raz w naszym życiu będziemy przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. W listopadowy dzień, gdy przyroda przypomina nam o przemijaniu, gdy częściej podejmujemy refleksje nad celem i sensem życia wspominamy Wszystkich Świętych, czyli szczęśliwych. Szczęśliwych, bo oglądających Boga twarzą w twarz.
     Kim byli? Tak jak my zwykłymi ludźmi, zmagającymi się często z wieloma wadami W tym dniu wspominamy liczną rzeszę świętych, którzy w życiu kroczyli drogą błogosławieństw. Nie wiemy dokładnie ilu ich jest. Wiemy, że wśród nich są ci, którzy zostali przez Kościół ogłoszeni Świętymi, ale są także ci, których imion nie znamy. Łączy ich jedno: odpowiedzieli Jezusowi tak, na Jego zaproszenie do kroczenia droga błogosławieństw.
     Tradycyjnie o godz. 14:00 na cmentarzu sprawowana była Msza św. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był ks. kan. Andrzej Grabański, który wygłosił homilię. Rozpoczynając zachęcał do powitania się w sposób, w jaki uczyli nas nasi przodkowie. Zaznaczył, że słowa rzadko obecnie można usłyszeć słowa: „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Następnie zwrócił uwagę, że w uroczystość Wszystkich Świętych przy pomnikach w całym kraju gromadzą się ludzie, by oddać cześć, tym którym są one poświęcone. Poświęcone są tym, którzy kochali naszą Ojczyznę.
     Kontynuując ks. kan. Andrzej zaznaczył, zebrani na cmentarzu postawili pomniki tym, których kochali i kochają. Następnie kaznodzieja pytał, jak ma się toczyć nasza rozmowa z tymi, którzy są tak blisko. Zaakcentował, że stojąc przy ich pomnikach powinniśmy przypomnieć sobie, kto tam odpoczywa. Ksiądz kan. skierował słowa podziękowania za troskę i dbałość o cmentarz, która - jak dodał - jest znakiem wiary. Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że mimo szybko upływającego cz su trzeba pamiętać o zmarłych od których tak wiele otrzymaliśmy począwszy od sakramentu chrztu św., który rozpoczął najwspanialszą przygodę życia spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ci nad grobami, których stoimy dali nam dobra duchowe i materialne, wychowali nas i to kim jesteśmy i jacy jesteśmy zawdzięczamy właśnie im. Ks. kanonik Andrzej zachęcał zebranych do wspomnienia dóbr duchowych przekazanych nam przez naszych bliskich zmarłych. Podkreślił, że groby przy których stoimy świadczą o tym, że nasze droga ukierunkowana jest ku przyszłości. Zaakcentował, że cmentarz świadczy o wartościach duchowych o celu naszego życia. Zachęcał do postawienia sobie pytania, jakie było nasze życie z tymi, którzy odeszli, czego nas nauczyli?
     W dalszej części homilii kaznodzieja zaznaczył, że księga Apokalipsy św. Jana uświadamia nam, że przez sakrament chrztu św. mamy dostać się do nieba. Mamy powiedzieć Bogu, że zgadzamy się na to co chce nam jeszcze dać. Zaakcentował, że jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy wypełnić wolę Bożą. Mamy być szczęśliwi w naszych domach i rodzinach. Kontynuując ks. kanonik Andrzej powiedział: „ Szczęśliwi, którzy znoszą cierpienia i trudy. Czy Pan Jezus obiecał ci, że w życiu będzie ci łatwo? Nie, nikomu nie obiecał, bo sam poszedł na krzyż po to, żeby nas zbawić”. Powinniśmy nawzajem znosić się w cierpliwości i tego by chcieli ci, nad grobem których dzisiaj tu stoimy – dodał kaznodzieja. Szczęścia na co dzień życzyli nam odchodzący bliscy, bo wiedzieli, że od tego szczęścia zależy nasza przyszłość, czyli osiągnięcie nieba. Kończąc kaznodzieja podkreślił, że dobro świadczone innym powraca, bo dobro rodzi dobro. Dziękujemy ks. kan. za ubogacenie nas słowem skierowanym do nas w tym niezwykłym dniu, za cenne wskazówki jak należy żyć, by być człowiekiem szczęśliwym teraz i w wieczności.
     Bardzo wiele osób złożyło swoim bliskim najcenniejszy dar ofiarowując w ich intencji modlitwę i przyjętą Komunię Święta.
     Po zakończonej Eucharystii cmentarnymi alejkami przeszła procesja podczas której modliliśmy się za zmarłych. Procesja podzielona była na pięć stacji. Przy pierwszej modliliśmy się za zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów, braci i siostry zakonne. W sposób szczególny polecaliśmy kapłanów, którzy posługiwali w naszej wspólnocie parafialnej. Druga stacja była miejscem modlitwy za zmarłych rodziców i przodków. Ważna jest pamięć o tych, którzy przekazali nam życie, wiarę, troszczyli się o przekaz tradycji. Przy trzeciej stacji polecaliśmy miłosierdziu Bożemu braci, siostry, dzieci, współmałżonków, krewnych, rodziców chrzestnych, wychowawców, dobrodziejów. Kolejna stacja stała się okazją do modlitwy za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za poległych i ofiary wojen. Przy ostatniej stacji modlitwą objęliśmy te osoby, z naszej wspólnoty parafialnej, które Pan najwcześniej powoła do siebie, by były na to spotkanie przygotowane.
     O godz. 19:00 w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha ks. proboszcz przewodniczył modlitwie różańcowej za zmarłych połączonej z wypominkami.
     W uroczystość Wszystkich Świętych panowała piękna pogoda. Do późnych godzin nad grobami swoim bliskich, przyjaciół, znajomych zatrzymywało się wiele osób na chwilę modlitwy i refleksji. Potrzebujemy takich chwil zatrzymania. Spadające z drzew i szeleszczące pod nogami liście przypominają o przemijaniu, ale stwarzają także atmosferę do refleksji na d celem i sensem życia. Wraz z dymem kadzidła i palących się lampek popłynęła ku niebu modlitwa: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.... Tysiące lampek, kwiatów symbolizujących naszą pamięć, ale i Życie, Życie które trwa wiecznie...


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie