HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DWystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” w mikstackiej farze

08_16.05.2023r.


„Poświęcenie, służba i miłość należą do podstawowego słownictwa zrozumiałego dla wszystkich. Można na nich zbudować «gramatykę życia” ( św. Jan Paweł II)

     W dniach od 8 do 16 maja w kościele pw. Świętej Trójcy w Mikstacie można oglądać wystawę „ Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Plansze wystawowe zostały przygotowane przez Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w 2018 roku. W tym roku przypadały dwa ważne jubileusze 70 lat od objęcie stolicy prymasowskiej przez bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego i 40 rocznica wyboru Świętego już dziś Jana Pawła II. Co prawda od czasu przygotowania wystawy minęło 5 lat, ks. proboszcz wypożyczyć ją do mikstackiej parafii Składa się na nią 16 plansz z archiwalnymi fotografiami i cytatami z nauczania bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Cytaty umieszczone na poszczególnych planszach dotyczą najważniejszych wartości istotnych z punktu widzenia nie tylko jednostek, ale rodzin, różnych wspólnot i narodów. Oto pojęcia i wartości będące filarami na których opiera się jak to określił kard. Karol Wojtyła „ gramatyka życie” jednostek i społeczeństw: powołanie, Polska, cierpienie, Europa, kobieta, Ojczyzna, sumienie, historia, praca, męstwo, naród , miłość, komunizm, przebaczenie.
     Tak wiele cennych i ważnych słów możemy przeczytać na poszczególnych planszach. Na planszy mówiącej o powołaniu możemy przeczytać m.in. „Bóg ma konkretny plan wobec każdego z Was. Na każdego z Was patrzy z miłością. Wszystkich zawsze wysłuchuje. Jest blisko was niczym troskliwy u czuły ojciec”. Jakże potrzebne są te słowa św. Jana Pawła II współczesnemu człowiekowi.
     Często słyszymy: po co wracać do przeszłości, młodzi niejednokrotnie pytają, po co mam uczyć się historii? Odpowiedź na te pytania zawarta jest w słowach bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych – to naród renegatów! Taki naród skazuje się na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia!”.
     Cytaty umieszczone na planszach zachęcają, a wręcz zmuszają do refleksji, bo czy można przejść obojętnie wobec słów św. Jana Pawła II „Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Czy te słowa nie pobudzają do refleksji, do postawienia sobie pytania, czy jestem faktycznie człowiekiem sumienia, czy potrafię wymagać od siebie, czy angażuję się w budowanie królestwa Bożego.
     Trudno nie zatrzymać się przy planszy zatytułowanej „miłość”. Czytamy na niej m.in. „«Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga» (1 J 4, 7). Wielu naszych współczesnych utraciło Boga jako Ojca. Dlatego nie znają macierzystego języka wiary. Starajmy się uczyć ich alfabetu wiary. Poświęcenie, służba i miłość należą do podstawowego słownictwa zrozumiałego dla wszystkich. Można na nich zbudować «gramatykę życia”.
     Od czasu kiedy św. Jan Paweł II wypowiedział te słowa minęło kilkadziesiąt lat. Jakże aktualne są słowa mówiące o tym, że dla tak wielu osób nie postrzega już Boga jako Ojca, nie rozumie i nie stosuje i nie żyje na co dzień wartościami pozwalającymi zbudować „gramatykę” życia.
     W maju wspominamy dzień urodzin przyszłego Papieża - św. Jana Pawła II- i rocznicę śmierci bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, może więc warto przypomnieć słowa Ich nauczania, bo okazują się one być mimo upływu lat nadal aktualne. Zawierają cenne wskazania, czasami przestrogi, ale podejmiemy nad nimi pogłębioną refleksję możemy dostrzec kolejne istotne wartości. Potrzebuje takich drogowskazów w życiu współczesny człowiek.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie