HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Na warsztatach NID w Zakopanem
o odpuście ku czci św. Rocha w Mikstacie

15_16.10.2015r.


     W dniach 15-16 października odbyły się w Zakopanem warsztaty organizowana przez Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie zatytułowane „ Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego według Konwencji UNESCO z 2003 roku na przykładzie wybranych działań z terenu Polski”. Zostałem na nie zaproszony w roli prelegenta, by podzielić się doświadczeniami o działaniach podejmowanych w naszej parafii mających na celu przekaz tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom.
     Warsztaty podzielone zostały na cztery sesje. W pierwszej sesji wprowadzającej uczestnicy warsztatów zostali wprowadzeni problematykę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz sposoby jego ochrony. W czasie przedpołudniowej czwartkowej sesji miałem okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami ochrony niematerialnego dziedzictwa w myśl wspomnianej Konwencji UNESCO z 2003 roku. W tej części warsztatów została także zaprezentowana propozycja utworzenia listy polskich dobrych praktyk ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przedstawiona została propozycja kryteriów, które miałyby decydować o wpisie konkretnych działań na tę listę.
     Druga, południowa sesja odbywała się pod hasłem „ Dobre praktyki w rękach praktyków”. W tej sesji zostały wygłoszone referaty o ginących zawodach, Stowarzyszeniu Serfenta, badaniach terenowych w Zagłębiu Dąbrowskim, o starej muzyce, Szkole Tradycji.
     W tej, drugiej części warsztatów, wygłosiłem referat, który zatytułowałem „ Siła kultu, tradycji, wiary- uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt”. Na zaprezentowanie referatu miałem 20 minut. Oczywiście, nie można w tak krótkim czasie zaprezentować na ten temat wszystkiego. Myślę jednak, ze udało mi się przedstawić specyfikę naszych uroczystości odpustowych. Opowiedziałem uczestnikom warsztatów o odbywającym się u nas z okazji uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha obrzędzie błogosławieństwa zwierząt, pokazałem fragment filmu „ Mikstat szczególne miejsce kultu Św. Rocha”. Wskazałem najważniejsze inicjatywy podejmowane w ostatnich latach mające na celu przekaz tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom. A okazało się, że było ich w ostatnich latach sporo. Mógłbym oczywiście o kulcie Świętego Rocha w naszej wspólnocie opowiadać bardzo długo, ale organizatorzy sygnalizowani nieubłagany upływ czasu. Trzeba było kończyć. Myślę jednak, że dobrze wykorzystałem przysłowiowych 5 minutami na zaprezentowanie naszych uroczystości odpustowych z błogosławieństwem zwierząt, bo w kuluarowych w czasie przerw wiele osób podchodziło, by dopytać o szczegóły i wyrażało słowa uznania.
     Trzecia popołudniowa sesja zatytułowana była „ Dobre praktyki z terenu Podhala. W tej części warsztatów zaprezentowane zostały referaty o tradycyjnym pasterstwie, zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego Podhalan, przekazie międzypokoleniowym w kulturze tradycyjnej, sposobach dokumentowania kultury ludowej, o przygotowaniu nauczycieli – regionalistów.
     Pracowity pierwszy dzień warsztatów zakończył występ zespołu góralskiego. Drugi dzień spotkania miał charakter typowo warsztatowy. Przed uczestnikami został postawiony problem: Jak skutecznie chronić dziedzictwo niematerialne?
     Uczestnicy podzielili się na siedem grup warsztatowych. Uczestniczyłem w grupie, która zastanawiała się nad promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego, nad korzyściami z niej płynącymi, ale i nad zagrożeniami. Kwestia ta rozpatrywana była na przykładzie Wigilii.
     Na warsztaty przyjechały osoby w różnych stron Polski. Myślę, że dzięki zaprezentowanemu przeze mnie referatowi od Bałtyku po Tatry rozeszła, a mam nadzieję, że nadal będzie rozchodziła się wieść, że w Południowej Wielkopolsce jest takie niewielkie miasteczko Mikstat, gdzie w sposób szczególny czci się św. Rocha. Ponadto udział w warsztatach był okazją do nawiązania licznych kontaktów i wymiany doświadczeń.
     Czas warsztatów dobiegał końca. Jeszcze chwila relaksu i spojrzenia na Zakopane i góry z Gubałówki. A potem powrót do Mikstatu, bo obowiązki duszpasterskie czekają…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie