HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZakończenie rorat
w naszej wspólnocie parafialnej

23.12.2021r.


     Pan jest blisko, naprawdę blisko. Przed nami jedyna, niepowtarzalna noc, noc Narodzenia Pana. To szczególny czas. Staraliśmy się jak najlepiej na to niezwykłe spotkanie z Bożą Dzieciną przygotować. Tegoroczny Adwent rozpoczął się 28 listopada Był to czas czuwania prostowania życiowych dróg i oczekiwania na przyjście Pana. W tym okresie w kościołach w całej Polsce odprawiana jest Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny- roraty. W kościele w tym czasie płonęła przy ołtarzu dodatkowa świeca tzw. roratka, symbolizująca Maryję. Mroki świątyni rozpraszały lampiony, z którymi dzieci tak chętnie, mimo epidemii koronawirusa przychodziły na roraty. Warto zauważyć bardzo liczny udział dzieci w tegorocznych roratach.
     W naszej wspólnocie parafialnej roraty odprawiane były o godz. 17:15. Tegoroczne roraty przeżywaliśmy pod hasłem: „Z Nazaretu do Betlejem”. Z Nazaretu do Betlejem jest około 150 kilometrów. Tę trasę „pokonali” uczestnicy rorat. Mieli na tym pielgrzymim szlaku wyjątkowego przewodnika Archanioła Gabriela, który w sposób skuteczny prowadził dzieci przez kolejne etapy podróży. Podczas rorat towarzyszyła nam mapa, na której zaznaczone były miejsca nawiedzane przez dzieci. Było ich w tym adwentowym czasie sporo. Dzieci najpierw poznały miejsca związane ze zwiastowaniem Maryi radosnej nowiny, że to właśnie Ona została wybrana na Matkę Syna Bożego. Gabriel zabrał dzieci także do Kany Galilejskiej, na Górę Tabor, nad rzekę Jordan, na Pustynię Judzką, nad Morze Martwe, do Jerozolimy, do Betanii. Ponieważ dzieci miały wspaniałego przewodnika dotarły wreszcie w ostatnim dniu rorat do Betlejem, gdzie wraz z Józefem i Maryja szukały miejsca, gdzie ma narodzić się oczekiwany Mesjasz.
     Roraty były czasem poznawania wraz z Archaniołem Gabrielem miejsc związanych z życiem Jezusa. Był to piękny czas wędrowania Jego śladami. Może właśnie dzięki temu, że dzieci lepiej poznały te miejsca i wydarzenia z nimi związane łatwiej im będzie kroczyć przez życie z Jezusem.
     Podczas rorat każdego dnia dzieci przynosiły serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami. Odbywało się losowanie dwóch. Dzieci, które zostały wylosowane zabierały ze sobą do domu figurkę Maryi bądź Józefa, przy których modliły się wraz z rodziną.
     Ostatnia msza święta roratnia A. D. 2021 została odprawiona 23 grudnia, oczywiście przy licznym udziale dzieci. Dzieciom uczęszczającym na roraty ks. proboszcz Krzysztof przekazał nagrody: książeczki oraz płyty z kolędami i pastorałkami. Okazało się, że 15 dzieci uczestniczyło we wszystkich mszach św. roratnich. Należą im się słowa uznania za wytrwałość w podążaniu z Nazaretu do Betlejem. A przed nami piękny czas. Pan jest blisko, naprawdę blisko… Czy znajdzie przygotowane mieszkanie w naszych sercach?ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie