HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZakończyła się VI edycja
Szkoły Świętego Rocha w
mikstackim sanktuarium

14.08.2017r.


     14 sierpnia zakończyła się VI edycja Szkoły Świętego Rocha w mikstackim sanktuarium. Od 7. sierpnia młodzi przychodzili przez kolejne dni na Wzgórze do sanktuarium, by wspólnie się modlić, śpiewać, bawić, ale i uczyć. Szkoła Świętego Rocha to cykl spotkań odbywających się z inicjatywy kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka przed uroczystościami odpustowymi. Spotkania rozpoczynały się codziennie o godz. 10:00 modlitwą nowennową. Stałym punktem spotkań było pochylanie się nad życiem świętego Rocha, jego charyzmatami. Ponadto dzieci miały zajęcia plastyczne i ruchowe. W związku z tym, że święty Roch jest nie tylko patronem kościoła na mikstackim Cmentarnym Wzgórzu, ale od 2007 roku także Patronem niebieskim miasta Mikstat uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha złożyli w Urzędzie Miasta i Gminy wizytę Panu Burmistrzowi. Ksiądz wikariusz Krzysztof Lipiński zorganizował dla młodych Mikstaczan grę miejską Ważnym elementem jednego ze spotkań była rozmowa o krzyżu, tym który jest modlitwą, gdy się żegnamy, tym z którym na piersiach urodził się św. Roch, ale także tym którego doświadczał w swoim życiu. W sanktuarium znajdują się relikwie św. Rocha. Każdego dnia dzieci miały możliwość ich uczczenia.
     Podczas spotkań ich uczestnicy poznawali atrybuty św. Rocha, ich znaczenie i związek z jego życiem. Jednym z celów Szkoły Świętego Rocha jest zapoznanie młodego pokolenia Mikstaczan z genezą odbywającego się tu z okazji uroczystości odpustowych obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Co warto podkreślić odbywa się on w tej społeczności nieprzerwanie od ponad trzystu lat.
     W poniedziałkowe przedpołudnie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie w Szkole Świętego Rocha. Rozpoczęło się jak zwykle modlitwą w sanktuarium i uczczeniem relikwii. Następnie ks. kustosz opowiedział uczestnikom spotkań o Izydorze Oraczu. Jego obraz znajduje się w sanktuarium. Rozmowa o Izydorze Oraczu stała się okazją do rozmowy o trudzie prac rolnika, a także o szacunku dla chleba.
     Następnie uczestnicy spotkania udali się do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie między innymi w sposób tradycyjny wypieka się chleb i wyrabia masło. Tu dzieci miały okazję przygotować do wypieku bułkę. Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym była okazją do obejrzenia różnych maszyn rolniczych. Nie zabrakło oczywiście czasu na zabawę na świeżym powietrzu.
     Zakończyła się VI już edycja Szkoły Świętego Rocha. Mamy nadzieję, że pomogła ona w duchowym przygotowaniu się młodym parafianom mikstackim do uroczystości odpustowych. Pozwoliła im bliżej poznać postać świętego Patrona. Uczestnicy spotkań otrzymali pamiątkowe dyplomy.
     A już za niecały rok kolejna edycja spotkań w Rochowej Szkole…


   Copyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie