HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZakończyła się VIII edycja
Szkoły Świętego Rocha

14.08.2019r.


Każdy może do Rocha przyjść śpiewali
i przychodzili przez kolejnych siedem dni….


     Na początku sierpnia ks. kan. Krzysztof Ordziniak, zaprosił młodych na kolejne VIII już spotkania w Szkole Świętego Rocha. Młodzi odpowiedzieli na jego zaproszenie i 7 sierpnia około godz. 10:00 przybyli na pierwsze tegoroczne spotkanie. Ta Rochowa Szkoła na stałe się już chyba wpisała do scenariusza przygotowań odpustowych. jest to Szkoła Rochowa, niezwykła, łącząca w sobie wiele elementów takich jak modlitwa, śpiew, nauka, zabawa, spotkania w ciekawymi ludźmi. Trzeba dodać, że czyni to w sposób dla młodych atrakcyjny, skoro mimo wakacji chętnie do niej przychodzili. 14 sierpnia odbyło się ostanie spotkanie w ramach tegorocznej Edycji Szkoły św. Rocha. Przypomnijmy więc pokrótce co się w niej działo. Każdy dzień rozpoczynał się w sanktuarium pacierzem, śpiewem oraz modlitwą nowennową i uczczeniem relikwii św. Rocha. Stałym elementem spotkań w Rochowej Szkole były zabawy ruchowe. Ich organizacją zajmowała się s. Małgorzata. To dzięki jej zaangażowaniu uczestnicy spotkań byli bardzo rozśpiewani. Każdy dzień miał swoje hasło, myśl przewodnią. Pierwszy przebiegał pod hasłem: Chrzest bramą Kościoła”. W tym dniu ks. kan. Krzysztof zapoznał dzieci z pierwszym etapem życia niebieskiego patrona.. Szczególna uwagę zwrócił na testament duchowy pozostawiony mu przez umierającego ojca. W pierwszym dniu pojawiła się w sanktuarium tajemniczy kufer na dziedzictwo kulturowe. W tym dniu rozmawiano z dziećmi o tym co jest dziedzictwem ich i ich rodzin. W kolejnych dni dzieci będą wkładały do niego rysunki, fotografie, opisy, tego co składa się na nasze dziedzictwo kulturowe. Było i zadanie domowe. Dzieci miały napisać prośby i podziękowania, które w kolejnych dniach nowenny były przedstawiane Panu Bogu przez wstawiennictwo św. Rocha w modlitwie nowennowej. W drugim dniu, przyszedł czas na poznawanie kolejnego etapu życia św. Rocha. Ta szkoła została zorganizowana m.in. po to, by dzieci poznały życie św. Rocha, a także wartości, którymi kierował się On w swoim życiu i próbowały naśladować swego patrona. Ksiądz kustosz wykorzystał fragment programu „ Ziarno” poświęconego św. Rochowi. Omówione zostały atrybuty, z którymi na obrazach i rzeźbach przedstawiany jest św. Roch. Podczas spotkania dzieci obejrzały film animowany „N- jak niewidomy”, w którym mogły zobaczyć w jaki sposób można pomagać osobom niewidomym bądź niedowidzącym. Film był formą przygotowania do spotkania z gościem, który tego dnia odwiedził uczestników Szkoły Świętego Rocha. Tym gościem była Pani Gabriela, osoba niewidoma. Młodzi zadali gościowi wiele pytań. Byli zainteresowani tym jak radzi sobie ona z czynnościami dnia codziennego takimi jak sprzątanie, gotowanie, prasowanie, mycie, poruszanie się po mieszkaniu. Pani Gabriela pozostawiła młodym cenne przesłanie. Zachęcała dzieci, by dobrze wykorzystywały każdy dzień i żyły tak, by nikt przez nie nie płakał. Była to kolejna piękna lekcja w Szkole Świętego Rocha, która w swym zamyśle ma uwrażliwiać dzieci na potrzeby bliźnich. Tej wrażliwości uczestniczy uczyli się także od swego patrona. Trzeciego dnia uczestnicy otrzymali odblaski z napisem: Święty Rochu opiekuj się mną. Stały się one ich znakiem rozpoznawczym. W tym dniu dzieci obejrzały krótki film o p. Gabrysi. Ponieważ dzieci stwierdziły, że naszym wspólnym dziedzictwem jest sanktuarium św. Rocha, zostały zapoznane z legendami wyjaśniającymi genezę jego budowy. Zwrócono uwagę na świętych, których obrazy znajdują się w kościele. W ramach spotkań odbywały się zajęcia z języka francuskiego i angielskiego. W trzecim dniu, z języka francuskiego. Kolejnym dniem była sobota. Odpustowy czas coraz bliżej więc i w tym dniu odbyło się spotkanie. Była jak zwykle modlitwa nowennowa, rozmowa o życiu św. Rocha, zajęcia językowe, tym razem z języka angielskiego, zabawy na świeżym powietrzu zorganizowane przez niezawodną s. Małgorzatę. Potem" wędrówka" wirtualna po kapliczkach, figurach i krzyżach znajdujących się w Mikstacie. Uczestnicy Szkoły Świętego Rocha otrzymali" firmowe" koszulki. Teraz już nikt w parafii nie będzie miał wątpliwości, kto do niej uczęszcza. W tych koszulkach wielu uczniów Rochowej Szkoły udało się na niedzielną Eucharystię. Dali piękne świadectwo wiary i miłości do niebieskiego patrona. Koledzy chyba trochę im pozazdrościli, bo w poniedziałek powiększyła się liczba uczestników spotkań w sanktuarium. W tym dniu czekała ich niespodzianka, wyjazd do „ Chlebowej Chaty”. Patronem tego dnia był Izydor Oracz, patron rolników. W sanktuarium znajduje się jego obraz, a ks. kustosz przybliżył dzieciom jego postać, akcentując, ze potrafił on doskonale łączyć modlitwę i pracę. Na placu przy "Chlebowej Chacie" obejrzeli maszyny, którymi kiedyś uprawiano ziemię. Potem zobaczyli jak robiło się kiedyś masło i ser. Potem pomagali przy wyrobie sera i masło którym posmarowane był upieczony w tradycyjny sposób chleb. Po pracy apetyty dopisywały dzieciom. Ponadto każde dziecko przygotowało z ciasta bułeczkę, którą po upieczeniu zabrało do domu. Napracowali się trochę w tym dniu uczestnicy Rochowej Szkoły, ale z pewnością będą bardziej szanowali trud pracy rolnika. A po pracy był słodki poczęstunek. Była z nami Mysza - maskotka Szkoły Świętego Rocha. We wtorek, oprócz modlitwy przypadającej na siódmy dzień nowenny odmówiona została litania do św. Rocha. Był konkurs dotyczący Świętych z mikstackiego sanktuarium. Były i zajęcia językowe. Tym razem z języka francuskiego . Ksiądz kustosz przeczytał dzieciom książeczkę: „Roch i zdrowie czyli skrzynia pełna cudów”. Stała się ona okazją do rozmowy z dziećmi na temat tego jak niewiele potrzeba, by uczynić dla drugiej osoby coś dobrego. A potem była burza mózgów i praca w grupach: Dziedzictwo jest ważne, ponieważ..., Sanktuarium świętego Rocha to..., Dziedzictwo kulturowe Mikstatu i Komorowa to..., Zabytki są ważne... Dzieci doskonale poradziły sobie z zadaniem, a efekty ich pracy będzie można zobaczyć w sanktuarium.
     Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Podczas środowego spotkania była oczywiście modlitwa, śpiew, zabawa na świeżym powietrzu. Odpustowy czas i błogosławieństwo zwierząt już naprawdę blisko. Nadszedł więc czas na rozmowę o tym, dlaczego właśnie św. Roch jest patronem zwierzą, dlaczego w Mikstacie błogosławi się zwierzęta i o tym jak obrzęd ten wyglądał dawniej. Wielu uczestników zadeklarowało udział w obrzędzie błogosławieństwa ze swoimi zwierzątkami. Było to ostatnie spotkanie tegorocznej edycji zakończone jak każdego dnia wspólnym posiłkiem na Zielonym Wzgórzu.
     W 2015 roku nasze uroczystości odpustowe zostały wpisane na Krajowa Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego . Wpis ten nakłada na społeczność lokalną obowiązek troski o przekaz dziedzictwa kolejnym pokoleniom. Kolejna edycja Szkoły Świętego Rocha pokazała, że możemy być spokojni. Nie musimy się martwić o dziedzictwo kulturowe naszej małej Ojczyzny. Rośnie nam pokolenie jego dziedziców…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie