HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DRozpoczęcie cyklu spotkań ze św. Zygmuntem
Felińskim u naszych Sióstr

17.10.2017r.


     Z inicjatywy s. Ewy – przełożonej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mikstacie 17. października rozpoczął się cykl spotkań ze Świętym abp. Zygmuntem Szczęsnym Felińskim. Duchowe córki Świętego Założyciela posługują od ponad dziewięćdziesięciu lat w mikstackiej wspólnocie parafialnej. Celem tych spotkań jest wspólne pochylanie się nad postacią św. Zygmunta Szczęsnego, poznawanie Jego charyzmatów, a także duchowości. Zadania tego podjął się ks. kan. Grzegorz Klapa.
     Spotkanie modlitewne rozpoczęło się Eucharystią. Rozpoczynając homilię ks. kan. Grzegorz przywołał słowa św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Strzeżcie praw Kościoła Świętego, pilnujcie gorliwie tej świętej wiary naszej; przeciwnościami nie zrażajcie się. (...) Jeżeliby was kto namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia prawom Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie każdy: Non possumus. (...) Kochajcie się wzajem, żyjcie w jedności i miłości, wspomagajcie się w modlitwie i pracy, módlcie się jedni za drugich”. Kontynuując rozważanie ks. kanonik przybliżył zebranym koleje życia założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Co warto podkreślić, życie to było naznaczone wieloma trudnymi doświadczeniami, które św. Zygmunt Szczęsny Feliński przyjmował z niezwykłą pokorą, pełniąc wolę Bożą. Ojciec Święty Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 roku ogłosił Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego błogosławionym, a 11 października 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI Świętym. Na zakończenie homilii ks. kan. przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które w zasadzie ujmują istotę cichego, pokornego, ale jakże owocnego życia Arcybiskupa: „Wstąpcie do katedry, zejdźcie do podziemi, tam leży człowiek, o którym mówiono, że przegrał, a to jest zwycięzca”. Mszę Świętą zakończyło nabożeństwo przed wystawionymi relikwiami św. Zygmunta Felińskiego. Rozpoczęła je modlitwa do Bożej Opatrzności, po której odmówiona została Nowenna ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Był także czas na osobistą modlitwę w intencjach, które uczestnicy spotkania noszą w swoich sercach. Następnie zebrani oddali cześć relikwiom Świętego Arcybiskupa.
     Ks. kan. zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się 17 listopada o godz.19:00. 17 wrześnie w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest wspomnienie Świętego Zygmunt Szczęsny Feliński. Co miesiąc, właśnie siedemnastego, mają odbywać się spotkania ze Świętym Założycielem u sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mikstacie.
     Po nabożeństwie siostry przygotowały poczęstunek. Nadszedł czas spotkania przy stole i dzielenia się refleksjami…

Tekst przygotował prowadzący spotkanie ks. kan. Grzegorz Klapa


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie