HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMsza święta za duchowe córki
św. Zygmunta Szczęsnego

15.09.2019r.


„Święty Pasterzu Zygmuncie Szczęsny,
Ucz nas żyć tylko dla Boga,
Ufać i wierzyć w Miłość Odwieczną,
Na naszych ziemskich drogach”( z pieśni)


     15. września o godz. 11:00, w przededniu liturgicznego wspomnienia św. abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które w Kościele obchodzone jest 17 września, w naszej wspólnocie parafialnej sprawowana była Msza Święta za Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz prowadzone przez nie dzieła. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransami byli ks. kan. Zbigniew Mielcarek i ks. kan. Grzegorz Klapa. Na początku Eucharystii ks. kan. Krzysztof podkreślił, że w tę niedzielę rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania. Zaznaczył, że Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi podejmują także dzieło wychowania młodego pokolenia posługując w szkole i w świetlicy środowiskowej.
     Podczas tej Eucharystii lekcje odczytane zostały przez siostrę Małgorzatę i siostrę Sylwię. Dzieci uczęszczające do świetlicy prowadzonej przez siostry przygotowały modlitwę powszechną. W dialogowanej homilii z dziećmi ks. kan. Krzysztof nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że każdy z nas jest bardzo cenny w oczach Boga. Bóg każdego woła i szuka. Gdy Bóg nas woła możemy przyjść do kościoła, a gdy zdarzy nam się zrobić coś złego Pan Jezus czeka na nas w sakramencie pokuty. Ksiądz kanonik zachęcił dzieci, by wkleiły do zeszytu 1 grosz, który będzie im przypominał o tym, że są bardzo ważne dla Boga. W procesji z darami przyniesiono: płonącą świecę, kwiaty, winogrona, chleb, wodę i wino, hostię.
     Ksiądz kan. Grzegorz Klapa złożył swoje świadectwo o spotkaniach ze św. Zygmuntem Szczęsnym Felińskim. Zachęcał do poznawania życia wielkiego patrioty, arcybiskupa Warszawy, zesłańca. Ksiądz kanonik zapraszał do udziału spotkaniach modlitewnych czcicieli Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które odbywają się 17 dnia każdego miesiąca.
     Przed końcowym błogosławieństwem ks. kan. Krzysztof odczytał modlitwę o uproszenie łask za wstawiennictwem Świętego Szczęsnego. Od 2014 roku w kościele farnym znajdują się relikwie Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Po zakończonej Eucharystii wiele osób oddało cześć św. Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu obecnemu w naszym kościele w znaku relikwii.
     Obecnie w Domu Zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Mikstacie na ul. Kaliskiej mieszkają cztery Siostry: s. Sylwia Kanak, s. Helena Południuk, s. Małgorzata Michałowska i s. Joanna Szewczyk. Siostra Sylwia pełni funkcję przełożonej. Zajmuje się dekorowaniem kościoła, posługuje jako zakrystianka. Wielką miłością i troską darzy patrona miasta św. Rocha. Siostra Helena zajmuje się kuchnią, wyśmienicie piecze i gotuje. Uczestniczy w prawie wszystkich wyjazdach pielgrzymkowych z parafii. Obdarza wszystkich uśmiechem i dobrym słowem. Siostra Małgorzata i siostra Joanna są od niedawna w naszej wspólnocie parafialnej. Siostra Małgorzata uczy dzieci religii w szkole i zaangażowała się spotkania w ramach VIII edycji Szkoły Świętego Rocha. Siostra Joanna prowadzi Świetlicę Środowiskową dla dzieci. Siostry zajmują się formacją dzieci należących do Eucharystycznego Ruchu Młodych. Siostra Asia zaangażowała się w prowadzenie zespołu muzycznego. Każda z sióstr podejmuje posługę zgodną z charyzmatami i zadaniami jakie postawił przed swoimi duchowymi córkami założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi św. Zygmunt Szczęsny. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi od 1921 roku posługują w mikstackiej parafii. Starania o to, by w Mikstacie powstał Dom Zakonny podjął budowniczy kościoła farnego ks. Franciszek Ruszczyński. Na przestrzeni lat posługiwało w naszej wspólnocie wiele sióstr. Część z nich posługuje obecnie w innych placówkach, część Pan powołał do siebie. W duchu wdzięczności za doświadczone dobro pamiętamy o siostrach, które Pan postawił na naszych życiowych drogach w modlitwie. Dla żyjących, prosimy o wszelkie potrzebne łaski do dalszej posługi Bogu i ludziom, a dla zmarłych o radość wieczną.

Link do świadectwa ks. kan. Grzegorza Klapy

https://drive.google.com/file/d/1-LQsekmFW6ztS3gwd-MvDH0YvO8aDrIU/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie