MINISTRANCI

Grupy duszpasterskie


     W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, w naszej parafii, na mszy świętej o godzinie 11 00, do grona służby liturgicznej ołtarza zostało dołączonych pięciu kolejnych chłopców, kandydatów na ministranta. (Ministrantami staną się dopiero w wielki czwartek 2013 roku.) Odtąd będą oni jeszcze bliżej Chrystusowego Ołtarza i Niego samego służąc ofiarnie w czasie mszy świętych i nabożeństw. W trakcie uroczystego przyjęcia nowych braci do naszego grona, byli oni otoczeni modlitwą i wsparciem swoich rodziców i najbliższych. Zostały nałożone im komże uprzednio poświęcone, oraz złożyli przyrzeczenie. W tym dniu również cała społeczność ministrancka naszej parafii odnowiła swoje przyrzeczenia wcześniej złożone wobec Boga i Kościoła. Po mszy świętej na probostwie odbyło się krótkie spotkanie przy kawie i herbacie z ministrantami i lektorami, oraz nowo przyjętymi kandydatami i ich rodzicami. Kandydatom i ich rodzicom, jak i zarówno całej służbie liturgicznej życzymy wielu łask Bożych i wytrwania na dobrej drodze.


     W parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Mikstacie, istnieje prężna, licząca 33 osoby grupa ministrantów i lektorów. Jest także 6 kandydatów, którzy przygotowują się do pełnienia tej zaszczytnej funkcj, służba przy ołtarzu i pomaganie kapłanowi w liturgii. Ci, którzy przystąpili już do pierwszej komunii św. mogą rozpocząć czas przygotowania czyli kandydatury, który rozpoczyna się w niedzielę Chrystusa Króla, a kończy w Wielki Czwartek w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej.Wtedy odbywa się uroczyste przyjęcie kanddatów do grona ministarntów. Od tego momentu stają się pełnoprawnymi ministrantami. Powinni posiadać pełną wiedzę dotyczącą sprzętów liturgicznych, sposobu posługiwania się nimi, wykonywanej liturgii oraz zwyczajów i tradycji tego zacnego grona w którym się znaleźli np dyżury, hmm ale o tym trochę później, lub stroje różne ministranta i różne lektora. Kandydat ubrany jest na początku tylko w szarfę a po uroczystym pasowaniu przysługuje mu komża i kołnierz. Pełnoprawny ministrant ma prawo używać alby koloru czerwonego i komże oraz odznakę żelazną za zasługi. Natomiast lektor, po skończonym kursie przygotowawczym ubrany jest w białą albę z czerwonym szerokim pasem, oraz nosi metalowy krzyż zawieszony na specjalnym sznurze przeplatanym złotymi nićmi. Rozróżnia się także hierarchię i stopnie takie jak: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. Istnieje także odpowiedni regulamin ministrancki. Jednak bycie ministrantem nie oznacza tylko obowiązków, jest także wiele przyjemności. Ministranci często goszczą u siebie drużyny innych parafii lub sami wyjeżdżają na różnego typu rozgrywki sportowe aby poprzez zwycięstwa zdobywać puchary i trofea które z dumą prezentują się na odpowiednim miejscu w zakrystii. To także wiele wycieczek autokarowych w Polskę (i miejmy nadzieję że niebawem także za granicę naszego kraju,) oraz rowerowych. Jednym słowem, życie ministranta, jest ciekawe i barwne...każdy ministrant, wie o czym mówię ...:)