Modlitewnik

Parafia Mikstat


     W trzecią rocznicę ustanowienia patronatu Świętego Rocha nad miastem Mikstat został wydany modlitewnik „Święty Rochu nasz Niebieski Patronie. Wspieraj nas! Modlitwy i pieśni”. Trzeba przyznać, że była to cenna inicjatywa.
     Dlaczego? Bo, jak pisze w słowie wprowadzającym do modlitewnika Ks. Kan. Krzysztof Ordzinik „ Wśród starych sosen, w centrum cmentarza jest kościół pw. Św. Rocha. Miejsce wyjątkowe dla mieszkańców parafii. Tutaj w atmosferze zadumy, w skupieniu, w ciszy klękają przed obrazem swego Patrona, by dzielić z nim radości i troski, sukcesy i porażki, trudne sprawy osobiste i rodzinne. Tu przed bramę cmentarza przyprowadzają zwierzęta, by uczestniczyć z nimi w obrzędzie błogosławieństwa. Bo mieszkańcy pamiętają o cudzie ocalenia swoich przodków za wstawiennictwem Św. Rocha i chcą go prosić o zdrowie i błogosławieństwo dla siebie i swoich zwierząt”. Pamiętają o doznanym cudzie i tak jak ich przodkowie szukają i dziś orędownictwa u swego patrona.
     A w takich chwilach czasami brakuje słów, by wypowiedzieć to co czuje serce. Więc szukamy słów, które pomagają nam wyrazić pragnienia naszych serc. Sięgamy po książeczki do nabożeństwa, różne modlitewniki i okazuje się, że w większości z nich na próżno szukamy modlitw do Świętego Rocha, patrona wielu kościołów, kaplic w naszym kraju.
     Jeszcze do niedawna w naszej parafii znana była tylko jedna pieśń do tego Patrona i odmawiana wyłącznie w okresie bezpośrednio poprzedzającym uroczystości odpustowe nowenna.
     Skoro jednak Święty Roch jest tak ważny dla tej wspólnoty to Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak wyszedł z inicjatywą odprawiania specjalnych nabożeństw. Zaczęły się więc poszukiwania modlitw, pieśni. Trzeba było sięgnąć do modlitewników z XVIII i XIX wieku i okazało się, że jest ich tam całkiem sporo. Efektem tych poszukiwań jest wspomniany modlitewnik.
     Składa się on z dwóch części.
     W pierwszej części „ Z historii i legendy” zawarte są informacje dotyczące genezy powstania kościoła pw. Świętego Rocha na Cmentarnym Wzgórzu. Jest tu opis wyposażenia kościoła, informacje o znajdujących się w nim obrazach, ołtarzach. Sporo miejsca zajmuje opis obrazu Świętego Rocha, który znajduje się w ołtarzu głównym.. W tej części modlitewnika przeczytać możemy o uroczystościach odpustowych. Nie mogło tu także zabraknąć informacji o odbywającym się z okazji odpustu błogosławieństwie zwierząt. Chociaż, jak pisze Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak „o tej przedziwnej i urokliwej procesji, która ma tu miejsce zawsze 16 sierpnia nie do się opowiedzieć. Ją trzeba po prostu zobaczyć”. Część pierwszą modlitewnika zamykają informacje dotyczące życia Świętego Rocha.
     Druga część modlitewnika nosi tytuł „Kult św. Rocha”. Zebrane są w niej modlitwy pieśni do Niebieskiego Patrona. Gdy nasz wzrok przemknie po kartkach zawierających modlitwy do Świętego Rocha zadziwić nas może ich różnorodność. Znajdziemy tu modlitwę do patrona miasta, modlitwę o miłość Boga i bliźniego, o zdrowie, o obfite plony, o umiejętność przebaczania, o pokorę i cierpliwość... i wiele innych. Są w tej części modlitewnika litanie do Świętego Rocha i odmawiana w każdy poniedziałek Nowenna do Świętego Rocha opracowana dla tutejszej wspólnoty. Oczywiście nie mogło zabraknąć i pieśni. Jest znana i śpiewana od pokoleń przez wiele wspólnot, w których odbiera cześć Święty Roch pieśń „Wielce kochany...”, ale są i inne.
     Zakończmy prezentację modlitewnika słowami Kustosza Sanktuarium Świętego Rocha Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka: „W ciszy małego, nastrojowego kościoła czeka na nas Św. Roch- patron codziennych trudnych spraw. On zawsze jest gotowy nas wysłuchać i wstawiać się za nami u Pana.(...). Niech ten wybór modlitw i pieśni będzie pomocny w wyrażeniu tego wszystkiego, co czuje serce. Niech stanie się inspiracją do osobistej zadumy nad sensem i celem naszego życia”.