Koronka do Trójcy Przenajświętszej 1


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga.

Część I – Na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej, Jedynego Boga.
- Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. (10 razy)
- Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (1 raz)

Część II – Na uwielbienie Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. (ciąg dalszy jak w części I)
Część III – Na uwielbienie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Część IV – Na uwielbienie Ducha Świętego, Pocieszyciela.
Część V – Na dziękczynienie za otrzymane łaski i uproszenie łaski
…… (podać intencję).


1 - Koronka odmawiana w sanktuarium w Prostyni za zgodą i specjalnym błogosławieństwem ks. bp. A. Dydycza, Biskupa Drohiczyńskiego.