Modlitwy do Trójcy Przenajświętszej


Modlitwa poranna 1

Niech będzie błogosławiona święta i nierozdzielna Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Trójcy 2

P: Dzięki Ci, Boże, że raczyłeś objawić nam prawdę o Sobie, jedynym Bogu żyjącym w Trzech Osobach,
Odwieczny, święty i wszechmogący jesteś, Boże Ojcze;
odwieczny, święty i wszechmocny jesteś, Synu Boży;
odwieczny, święty i wszechmocny jesteś Duchu Święty.
Niech sławią Cię wszystkie narody, Boże w Trójcy jedyny, wierzę, że mieszkasz w nas przez łaskę uświęcającą i że otrzymując życie Boże, zarazem i Ciebie przyjmujemy. Jakże nas uszlachetniasz, uświęcasz i podnosisz w godności, sprawiając, że Twoim jesteśmy mieszkaniem. Dzięki Ci za tę wielką łaskę. Święty Boże, działaj w nas, prosimy z pokorą, podtrzymuj w nas pamięć i wiarę w Twoją obecność i dopomagaj, abyśmy w postępowaniu pamiętali o swej godności i chrześcijańskim życiem okazali wdzięczność za łaskę Twojego, Boże życia w nas. Udzielaj nam, Boże Trójjedyny, również wielkiego daru wytrwania w dobrym do końca życia, a potem daj nam oglądać Ciebie twarzą w twarz, żyć z Tobą na wieki i cieszyć się nieskończonym przebywaniem z Tobą.

W: Amen.

Powierzenie się Najświętszej Trójcy 3

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza, i ochroń mnie od wszelkiego zła szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, stałość Męczenników, czystość Dziewic zasługi Wybranych. Amen.

Codzienne podziękowanie Trójcy Przenajświętszej 4

Trójco Przenajświętsza! Jedyny Boże mój! Ojcze, Synu, Duchu Święty, dzięki Ci składam serdeczne za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, jakich od Ciebie doznałem. Dziękuję Ci, Niebieski Ojcze, żeś mnie mocą swoją powołał z nicości do życia, jako rozumną istotę, abym święte Imię Twoje wyznawał i nieustannie z radością wychwalał.
Dzięki Ci, Jednorodzony odwieczny Synu, Chryste Jezu, żeś z miłości ku mnie ludzką naturę przejął, od wiecznego potępienia mnie wybawił i ze swoim Ojcem Niebieskim pojednał..
Dzięki Ci, Duchu Przenajświętszy, żeś mnie nieoczekiwanymi skarbami swej łaski przez chrzest uświęcił, a w ten sposób do uczestnictwa w wiecznym królestwie przysposobił.
O Trójco Przenajświętsza, Boże Jedyny, przez Ciebie jestem stworzony i do Ciebie powołany, przyjmij mnie do łaski swojej i udziel mi siły, abym według Twojej świętej woli żył, szczęśliwie umarł i chwałę Twoją wiecznie oglądał.Amen.

Modlitwa 5

Chwała Bogu Ojcu, który nas stworzył; chwała Bogu Synowi, który nas odkupił; chwała Bogu Duchowi świętemu, który nas poświęcił! Chwała Najświętszej i nierozdzielnej Trójcy, której sprawy nierozdzielne są, której panowanie trwa na wieki! Tobie Panie Boże wszechmogący w Trójcy świętej jedyny, należy Samemu chwała, dziękczynienie, cześć i błogosławieństwo na wieki wieków. Amen

Wezwania do Najświętszej Trójcy 6

P: Wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, powtarzając:
W: Wierzymy w Ciebie

- Boże Ojcze wszechmogący, który w Swej przedwiecznej mądrości stworzyłeś wszechświat i wciąż go odnawiasz.
- Boże Ojcze, który w swym nieskończonym miłosierdziu rządzisz sprawiedliwie całym światem.
- Synu Boży, który z niepojętej miłości człowieka stałeś się we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. - Synu Boży, który życie oddałeś na krzyżu, aby zbawić ludzkość.
- Duchu Święty, który światłem Swoim obdzielasz ludzi przez wszystkie wieki.
- Duchu Święty, który tworzysz serca czyste i napełniasz je miłością.

P: Niech będzie błogosławiona Najświętsza Trójca i nierozdzielna Jedność, albowiem obdarzyła nas swoim miłosierdziem. W: Amen.

Uwielbienia Trójcy Przenajświętszej 7

Oddaję Ci cześć i wielbię Cię, o błogosławiona Trójco! łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą, którą Bóg Ojciec w Swojej wszechmocności czci Syna i Ducha świętego przez wszystkie wieki.
Wielbię Cię i błogosławię, o błogosławiona Trójco! łącząc się z tą czcigodną chwałą, którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha świętego przez wszystkie wieki.
Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko, o błogosławiona Trójco! łącząc się z tą najgodniejszą chwałą, którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki. Amen.

Codzienne podziękowanie Trójcy Przenajświętszej 8

Trójco Przenajświętsza! Jedyny Boże mój! Ojcze, Synu, Duchu Święty, dzięki Ci składam serdeczne za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, jakich od Ciebie doznałem. Dziękuję Ci, Niebieski Ojcze, żeś mnie mocą swoją powołał z nicości do życia, jako rozumną istotę, abym święte Imię Twoje wyznawał i nieustannie z radością wychwalał.
Dzięki Ci, Jednorodzony odwieczny Synu, Chryste Jezu, żeś z miłości ku mnie ludzką naturę przejął, od wiecznego potępienia mnie wybawił i ze swoim Ojcem Niebieskim pojednał..
Dzięki Ci, Duchu Przenajświętszy, żeś mnie nieoczekiwanymi skarbami swej łaski przez chrzest uświęcił, a w ten sposób do uczestnictwa w wiecznym królestwie przysposobił.
O Trójco Przenajświętsza, Boże Jedyny, przez Ciebie jestem stworzony i do Ciebie powołany, przyjmij mnie do łaski swojej i udziel mi siły, abym według Twojej świętej woli żył, szczęśliwie umarł i chwałę Twoją wiecznie oglądał.
Amen
1 - Chwała na wysokości Bogu. Książka do nabożeństwa. Opatrzył naukami i opracował ks. Ad.Pł.k.h. K. Wil, Wilno 1899, s.28.
2 - Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2006,s. 255-256.
3 - Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2006, s.256.
4 - Ks.S. Pruś SBD, Spotkanie z Bogiem. Modlitewnik dla osób starszych, samotnych i cierpiących, Warszawa 2009, s. 105-107.
5 - Chwała na wysokości Bogu. Książka do nabożeństwa. Opatrzył naukami i opracował ks. Ad.Pł.k.h.K.Wil, Wilno 1899, s. 29.
6 - Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2006,s. 255.
7 - Droga do Nieba. Obszerny zbiór nabożeństw i pieśni na wszelkie uroczystości kościelne w roku, Częstochowa 1931, s. 71.
8 - Ks. S. Pruś SBD, Spotkanie z Bogiem. Modlitewnik dla osób starszych, samotnych i cierpiących, Warszawa 2009, s. 105-107.