Modlitwa do Świętego Rocha patrona miasta

Parafia Mikstat


     Święty Rochu, Patronie naszego miasta, nieustannie orędujący za nami u Pana powierzamy Ci całe nasze życie, radości i troski, sukcesy i porażki. Bądź z nami w czasie nauki, pracy, wypoczynku, wspieraj w chwilach doświadczeń. Pomóż nam pokornym życiem świadczyć o Chrystusie.
     Otaczaj swoją opieką dzieci i młodzież naszej parafii, daj im kochających rodziców, zatroskanych o wzrost ich wiary i miłości, chroń je przed zagrożeniami współczesnego świata.
     Uproś małżonkom dar macierzyństwa i ojcostwa, rodzicom szacunek i miłość dzieci. Wejrzyj na wszystkie rodziny i spraw, by panował w nich miłość, zaufanie i zgoda.
     Wstawiaj się u Pana za chorymi i starszymi, wyproś im łaskę zdrowia i cierpliwość w dźwiganiu krzyża cierpienia. Postaw na ich drodze ludzi gotowych nieść im pomoc i pociesznie.
     Wyproś dobrą pogodę i obfite plony rolnikom, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
     Bądź naszym przewodnikiem na drogach ziemskiego pielgrzymowania. Wyproś łaskę silnej wiary wątpiącym i poszukującym, szczerą i dobrą spowiedź zagubionym, wzrost wiary przy Bogu trwającym.
     Święty Rochu, wspieraj nas byśmy w trudnych chwilach życia nie tracili wiary w miłość i opiekę Bożą. Ty, który z troską opiekowałeś się innymi i doświadczyłeś opieki Pana bądź zawsze z nami.
     Czuwaj nad całą naszą parafialną wspólnotą i spraw, by panowała w niej miłość, życzliwość i wzajemne zrozumienia.
     Święty Rochu nasz Patronie, wyproś żyjącym wszystkie łaski, które są zgodne z wolą Bożą, a naszych bliskich zmarłych, którzy kiedyś w tej świątyni oddawali Tobie cześć zaprowadź do Ojczyzny niebieskiej. Amen.