Coroczne uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha

Parafia Mikstat


     Co roku 16 sierpnia, w dzień upamiętniający śmierć świętego Rocha odbywa się w Mikstacie wielki odpust ku Jego czci. Niezmiennie od setek lat obchody odpustowe rozpoczynają się w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po wieczornej Mszy Świętej z kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy wyrusza procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami Niebieskiego Patrona Miasta do kościoła Świętego Rocha, gdzie trwa całonocna adoracja. O północy odprawiana jest pasterka maryjna-koncelebrowana przez kapłanów pochodzących z parafii. Jak przed wiekami po Mszy Świętej wotywnej odprawianej o godzinie 8:00 odbywa się obrzęd poświęcenia (błogosławieństwa) zwierząt, który gromadzi nie tylko mieszkańców parafii, ale także gości z różnych stron naszej Ojczyzny.
     Początkowo na święcenie (błogosławieństwo) przyprowadzano wyłącznie inwentarz, zwierzęta, które pomagały ludziom w pracy bądź stanowiły dla nich źródło utrzymania.. W latach osiemdziesiątych na święceniu zaczęły pojawiać się dzieci ze swoimi zwierzątkami hodowany w domu. Dziś zwierzętami przyprowadzanymi, a czasami i przynoszonymi na błogosławieństwo można by było zapełnić Arkę Noego.
     Mimo rozwoju medycyny i weterynarii silna wiara parafian w opiekę Świętego Rocha nad ludźmi i zwierzętami sprawia, że tak jak ich przodkowie pozostają wierni odpustowej tradycji.
     Centralnym punktem uroczystości odpustowej jest uroczysta suma.
     Od kilku lat w uroczystościach uczestniczą lekarze weterynarii, których patronem jest Św. Roch..
     Tradycją jest, że uczestnicy uroczystości odpustowych zabierają ze sobą do domów wodę świeconą. Od kilku lat otrzymują także małe chlebki. Przekazaniu chlebków towarzyszy pieśń „ Dzielmy się wiarą jak chlebem...” Stanowi ona swoiste przesłanie i zaproszenie do szerzenia wiary i miłości w życiu codziennym.
     Następnie w cieniu świątyni uczestnicy uroczystości odpustowych spotykają się przy grochówce i dobrej muzyce w wykonaniu Orkiestry Parafialnej.
     Kult Świętego Rocha nie ogranicza się wyłącznie do uroczystości odpustowych. W każdy poniedziałek w kościele Świętego Rocha sprawowana jest Msza Święta, a po niej odbywa się nabożeństwo do Niebieskiego Patrona miasta Mikstat. Mieszkańcy parafii, tak jak ich przodkowie, przygotowują się do udziału w uroczystościach odpustowych poprzez udział w Nowennie. Gromadzą się na niej liczne rzesze wiernych. W niedzielę poprzedzającą dzień odpustu swoje święto przeżywają ludzie chorzy i starsi. To taki parafialny Dzień Chorych. W tym dniu, na to wyjątkowe Wzgórze, przybywają przed obraz Świętego Rocha, ci którzy dotknięci są chorobą, cierpieniem. Przybywają wraz ze swoimi opiekunami. Pierwsi, przychodzą, by prosić o łaskę uzdrowienia, ulgę w cierpienie, drudzy by od Świętego Rocha uczyć się pełnej poświecenia, bezinteresownej służby bliźnim.
     Dla wszystkich to spotkanie jest źródłem nadziei i siły do dźwigania krzyża codziennych trudnych doświadczeń.