HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

XVI Tydzień Świętego Krzysztofa

19_26.07.2015r.


     W dniach od 19- 26 lipca obchodzimy XVI Tydzień Świętego Krzysztofa. Będzie on przebiegał hasłem: „Niesiemy Chrystusa na peryferie świata”.
     W tych dniach w parafiach odbywać się będzie poświecenie pojazdów. Dlaczego? Święty Krzysztof, zaliczany do Czternastu Świętych Wspomożycieli i czczony jako patron przewoźników, żeglarzy, wędrowców, pielgrzymów i właśnie kierowców.
     W naszej wspólnocie parafialnej błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów odbędzie się w sobotę (25 lipiec) po Mszy Świętej wieczornej i w niedzielę (26 lipca) po każdej Mszy Świętej. W czasie poświecenia zebrane zostaną ofiary pieniężne, które zostaną przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy, by Dobra Nowina mogła być głoszona także na peryferiach świata. By tak się mogło stać, misjonarze potrzebują naszego wsparcia, potrzebują naszej modlitwy. Przyłączmy się do Akcji św. Krzysztof 1gr za 1km. MIVA Polska zachęca kierowców, by za każdy bezpiecznie przejechany kilometr w duchu dziękczynienia Bogu za szczęśliwa podróż ofiarowali 1gr. Mamy Bogu za co dziękować. Tak wiele nowych krzyży pojawiło się przy naszych drogach… Są znakiem, że w tym miejscu miał miejsce śmiertelny wypadek. Te krzyże są wołaniem o modlitwę w intencji tych, którzy zginęli w wypadkach, ale także zachętą do refleksji nad naszą troską o życie swoje i bliźnich poruszających się po drogach.
     Ogólnopolska inauguracja XVI Tygodnia Świętego Krzysztofa odbędzie się w Mińsku Mazowieckim 19 lipca i będzie dniem dziękczynienia za 15 lat MIVA Polska oraz modlitwy za wszystkich kierowców. Przez cały tydzień w różnych miejscowościach w Polsce będą odprawiane Msze Święte w intencji kierowców, ale także tych, którzy zginęli w wypadkach. Przez cały ten tydzień zorganizowanych zostanie wiele festynów, imprez propagujących bezpieczeństwo na drogach, pokazy ratownictwa. Wszystko to po to, by uwrażliwić podróżujących na przykazania zawarte w Dekalogu Kierowcy i zwiększyć poczucie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie, ale także innych użytkowników dróg.
     Więc może warto w Tygodniu Świętego Krzysztofa pochylić się ponownie nad Dekalogiem Kierowcy. Warto nie tylko podjąć nad nim refleksję, ale także zastosować się do niego. Dzięki wstawiennictwu św. Krzysztofa za nami u Pana i stosowaniu przez użytkowników dróg zasady miłości bliźniego będziemy wszyscy czuć się bezpieczniej.

„Przykazania dla kierowców MIVA Polska:

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Boże pobłogosław naszej podróży.
Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.
Boże prowadź!
Święty Krzysztofie, módl się za nami!”

podano za: http://www.miva.pl/index.php/materialy/dekalog-kierowcy


Warto zajrzeć na:

http://www.kbroszko.dominikanie.pl/k.htm
http://www.miva.pl/index.php/aktualnosci/286-zapowiedz-xvi-tygodnia-sw-krzysztofa
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-25b.php3
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/sw_krzysztof/
https://www.youtube.com/watch?v=PGE5_uoQZ
Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie