HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DXX Tydzień Świętego Krzysztofa

21_28.07.2019r.


     W dniach od 21- 28 lipca będziemy przeżywali już po raz XV Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Tegoroczny przebiegał będzie pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa”. W komunikacie na XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur SVD napisał m.in.: „Niech każdy ochrzczony czuje się posłanym, aby wziąć udział w misji niesienia Chrystusa ludziom całej ziemi, bo „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14), jak mówił św. Paweł Apostoł Narodów”. Słowa te powinny nam uświadomić, że każdy ochrzczony jest powołany do tego, by nieść Chrystusa do najodleglejszych zakątków świata. Oczywiście, nie każdy ma możliwość wyjazdu na misje, by nieść Chrystusa do tych, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli. Możemy jednak włączyć się w tę piękną posługę wspierając misjonarzy naszą modlitwą i ofiarami pieniężnymi. Taką okazję daje nam rozpoczynający się Tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżnych, ale także flisaków, marynarzy, taksówkarzy, pielgrzymów, żeglarzy, transportowców, chorych. W tym czasie tradycyjnie odbywa się poświęcenie pojazdów. W naszej wspólnocie odbędzie się ono w sobotę 27 lipca po mszy świętej wieczornej oraz w niedzielę 28 po każdej mszy świętej. W czasie poświęcenia zostaną zebrane od kierowców ofiary przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.
     MIVA Polska – organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu zachęca kierowców do włączenia się w Akcję św. Krzysztof -1 gr za 1km. Ma to być forma podziękowania Bogu za każdy szczęśliwie przejechany kilometr.
     Misjonarze i misjonarki, by nieść światu Chrystusa potrzebują naszej pomocy. Oni czekają na naszą pomoc! Chcesz mieć swój udział w głoszeniu Dobrej Nowiny Zbawienia, chcesz pomóc w niesieniu światu wiary nie pozostań obojętny. Włącz się w Akcję św. Krzysztof 2019.
     W tym szczególnym czasie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Kierowcy.
     Może więc warto przypomnieć sobie Dekalog kierowcy.
Przykazania dla kierowców MIVA Polska:
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

     Boże pobłogosław naszej podróży. Spraw, abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za nami!
     Przestrzegając przykazań zawartych w Dekalogu kierowcy i zawierzając każdą naszą podróż Bogu, przez wstawiennictwo Świętego Krzysztofa, z pewnością bezpiecznie dotrzemy do celu nasze podróży.Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie