HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPrzygotowania do uroczystości
odpustowych w mikstackim sanktuarium
VI i VII dzień nowenny

13.08.2021r.


„Nie zrozumiemy cierpiącego Rocha,
jeśli nie otworzymy się cnotę Boską miłości”
(Z homilii ks. Dariusza Szyszki)


     Nasze uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha coraz bliżej. Gromadzimy się tak jak nasi przodkowie w tym przedodpustowym czasie na Eucharystii i nowennie. Wsłuchujemy się w kolejne nauki rekolekcyjne, które mają nam pomóc w owocnym duchowo przeżyciu uroczystości odpustowych.
     Myślą przewodnią szóstej nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. Dariusza Szyszkę było miłosierdzie i przebaczenie. Jak zaznaczył istotną sprawą jest otwarcie się chrześcijanina na życie wieczne. Tak potrafią postępować święci, tak żył nasz patron zaznaczył kaznodzieja. Zaakcentował, że Roch był tym, który na pielgrzymim szlaku posługiwał zarażonym, korzystając z darów otrzymanych od Boga. Nie bał się, że się zarazi. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że doskonale rozumiał on słowa św. Jana: „ kto się lęka nie wydoskonalił się w miłości”. Przypomniał zebranym, że Roch zaraził się i wtedy został wyrzucony poza miasto. Jak podkreślił kaznodzieja tu uwidoczniła się sił przebaczenia i miłość Rocha, który nie narzekał, ale przyjął cierpienie i odrzucenie z niezwykłą pokorą.
     Skąd brał tę siłę przebaczenia pytał kaznodzieja, podkreślając, że jeśli nie zrozumiemy daru przebaczenia będziemy się krzywdzili, ranili. „ Bez przebaczenia nie da się żyć” – kontynuował ks. Dariusz. Przebaczanie jest trudną sztuką, której uczy nas sam Pan Jezus. Najpierw przebacza nam Bóg - zaznaczył kaznodzieja i tylko jego przebaczenie jest doskonałe. W dalszej części nauki zaznaczył, że jeśli sobie nie przebaczymy nie będziemy zdolni do budowania więzi. Jeśli nie przebaczymy, to nigdy się nie pojednamy - kontynuował ks. Dariusz. Jednocześnie zaakcentował, że powinniśmy przebaczać zawsze, wszystko i wszędzie. Wskazał, że Bóg stawia na naszych życiowych drogach ludzi, byśmy ich kochali i zachęcał do postawienia sobie pytania, czy przebaczamy każdemu. W dalszej części kaznodzieja zwrócił uwagę na przebaczenie doświadczane przez człowieka w sakramencie pokuty, podkreślając potrzebę właściwego przygotowania i przeżywania go. Ks. Dariusz zaakcentował, że przebaczenia nie można zatrzymywać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić z bliźnimi. Kończąc zachęcał byśmy postawili sobie pytanie, czy nie ma wokół mnie osób, którym nie przebaczyliśmy.
     Kolejne ważne słowa padły podczas wygłoszonej przez ks. Dariusza. Z pewnością staną się one dla wielu impulsem do refleksji i zmiany nastawienia do trudnej sztuki przebaczania. Dziękujemy! Bardzo potrzebne były nam te słowa w tym przedodpustowym czasie…
     W siódmym dniu naszej nowenny przygotowującej nas do uroczystości odpustowych mieliśmy okazję do wysłuchania kolejnej nauki.
     Na początku kaznodzieja przypomniał, że spotykamy się tu przede wszystkim po to, by poznawać ducha św. Rocha, poszukiwać odpowiedzi na pytanie: co to znaczy być dobrym chrześcijaninem? Takim był, jak zaznaczył ks. rekolekcjonista nasz patron. Jednocześnie zaznaczył, że ważną sprawą jest, by poznawanie jego duchowości przemieniało nasze życie. Zaakcentował, że jego postawa wobec Boga i ludzi była bardzo czytelna. „ Wiedział kim jest i co do niego należy i nie zrozumiemy cierpiącego Rocha, jeśli nie otworzymy się cnotę Boską miłości” – dodał kaznodzieja. W dalszej części rozważania usłyszeliśmy, że to Bóg stawia Rocha w różnych sytuacjach, by sprawdzić, czy on naprawdę go kocha. Kaznodzieja podkreślił, że gdy Roch znajduje się w chatce w lesie dziękuje Bogu za doświadczane cierpienia i upokorzenia jednocześnie prosi go o opiekę. Ks. Dariusz zwrócił uwagę, że czasami choroba, cierpienie mogą okazać się konieczne do realizacji misji wyznaczonej nam przez Boga. Zwrócił uwagę na uzdrowienie duchowe i potrzebę pełnienia woli Bożej w naszym życiu, tak jak to czynił św. Roch.
     W dalszej części rozważania kaznodzieja zaznaczył, że naszym powołaniem jest powołanie i do szczęścia i przytoczył historię człowieka poszukującego recepty na szczęście.
     „Jeśli nie pokochasz tego co robisz, nigdy nie będziesz szczęśliwy” – to recepta na szczęście, prosta, jak zaakcentował ks. Dariusz. Podkreślił, że ważne jest byśmy mieli świadomość tego, że to co robimy, robimy dobrze.
     Naszym powołaniem jest powołanie do służby, powiedział kaznodzieja. Zaznaczył, że każdy otrzymuje powołanie i jest za jego realizację odpowiedzialny. Od nas zależy, czy wybierzemy to co wynika z przykazania miłości. Zwrócił uwagę, że każdy powinien być każdego dnia na to , by pójść do nieba. Zachęcał do takiego kształtowania sumienia, by ono podpowiadało nam, czy nasze czyny, działania wypływają z naszej miłości do Boga i drugiego człowieka.
     Podczas siódmej konferencji po raz kolejny usłyszeliśmy zachętę do rachunku sumienia. Tym razem z realizacji naszego powołania, z motywacji lezących u podstaw naszych czynów, działań. Dziękujemy ks. Dariuszowi za ubogacenie nas w tym przedodpustowym czasie swoim słowem, które skłaniało do refleksji nad tym, co powinniśmy w naszym życiu zmienić, słowem, które stanowiło przygotowanie do przeprowadzenia rachunku sumienia.
     Zarówno w szóstym i siódmym dniu naszych rekolekcji przedodpustowych, po zakończonej Eucharystii odprawiona została nowenna do św. Rocha. Ku niebu z Cmentarnego Wzgórza popłynęły słowa podziękowań i próśb Panu Bogu przez wstawiennictwo naszego niebieskiego Patrona za bezmiar łask, których tak hojnie nam udziela. Piękny duchowo był ten nowennowo – rekolekcyjny czas …

Zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych:
Link do nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. Dariusza Szyszkę w VI dniu nowenny
https://drive.google.com/file/d/1o34C4xuDzTB9NjPUN2wa0nXNdT52cPtq/view?usp=sharing

Link do nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. Dariusza Szyszkę w VII dniu nowenny
https://drive.google.com/file/d/1xGczruvXvyWwnHdC8U2cGGGR2Oo3Jp_Y/view?usp=sharing

Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie