HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

VII Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym

08.11.2015r.


     8. listopada będziemy przeżywać Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzień Solidarności z Kościoła Prześladowanym obchodzony jest w Polsce w drugą niedziele listopada od 2009 roku. W tym roku, o raz kolejny zostanie poświęcony sytuacji i prześladowaniom chrześcijan w Syrii. Przeżywać go będziemy pod hasłem „Nasza obojętność zabija chrześcijan w Syrii”. Dzień ten organizowany jest przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jego celem jest uwrażliwienie nas na problem łamania praw człowieka i wolności religijnej w wielu krajach. W Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym każdy z nas wezwany jest do wsparcia duchowego, ale i materialnego chrześcijan w Syrii. Wobec ogromu cierpień i biedy liczy się każda nawet najmniejsza ofiara. Czy możemy pozostać obojętni wobec cierpień chrześcijan w różnych zakątkach świata?
vW Liście pasterskim Episkopatu Polski o prześladowaniu chrześcijan czytamy: „Los chrześcijan oraz ich obecność w Iraku, Syrii, północnych stanach Nigerii ciągle stoi pod znakiem zapytania. Na oczach całego świata fundamentaliści z „państwa islamskiego” dokonują rzezi na wyznawcach Chrystusa, przybijając ich do krzyża, zadając tortury, dokonując rytualnych egzekucji”. Jednocześnie biskupi wskazując na powinność chrześcijan wobec prześladowanych piszą w Liście „Jako chrześcijanie nie możemy patrzeć na te wydarzenia obojętnie. Społeczny wymiar zła i grzechu, prowadzący do prześladowań chrześcijan, domaga się odpowiedzi ze strony wierzących. Musimy zająć stanowisko zaangażowane i ewangeliczne”. Możemy to uczynić, jak wskazują hierarchowie poprzez: solidarność z prześladowanymi, wyrzeczenie się przemocy i ufne powierzenie Bogu, poprzez zjednoczenie z ofiarą Chrystusa.
     My mamy możliwość udziału w niedzielnej Mszy Świętej, spełniania praktyk religijnych, jakże często tego nie doceniamy. Oni udając się do świątyni, przyznając się do Chrystusa narażani są na prześladowania, a często także utratę życia- prawdziwi wyznawcy Chrystusa, męczennicy XXI wieku.
     "Arcybiskup Damaszku, Samir Nassar, przekazał Pomocy Kościołowi w Potrzebie bilans dotychczasowych działań wojennych w Syrii. Oto on:

• 4 z 5 Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa.
• Liczba uchodźców wewnątrz Syrii, jak i poza to 12 mln.
• 5,6 mln dzieci zostało dotknięte przez wojnę, a trzy miliony nie ma możliwości uczęszczania do szkoły.
• Ponad 2 miliony domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych.
• 6,2 mln Syryjczyków ma problemy ze znalezieniem jedzenia.
• 300 000 osób, które zostały ranne podczas wojny zmarło w ciągu kolejnych dni z powodu braku opieki medycznej, ucieczki lekarzy i braku leków.
• 91 kościołów i 1400 meczetów zostało zburzonych".(podano za:http://diecezja.waw.pl/plik.php?name=19015.pdf s.5.)

Dlaczego cierpią i tracą życie? Ich jedyną winą jest to, że wierzą w Chrystusa.
Czy możemy pozostać obojętni wobec ich cierpienia?Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie