HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNiedziela Ad Gentes

28.02.2021r.


     II niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Ad Gentes. W tym dniu przeżywamy dzień modlitwy, postu solidarności z misjonarzami. W tym roku obchodzimy ją pod hasłem: „Żyjmy Eucharystią”. Misjonarze czekają na nasze wsparcie i pomoc. Potrzebują w swej trudnej, a często także niebezpiecznej pracy naszej modlitwy, ofiarowanego w ich intencji postu, cierpienia. Potrzebują także naszego wsparcia materialnego.
     Od 2005 roku mamy możliwość złożenia w II niedzielę Wielkiego Postu ofiar do puszek, które zostaną przeznaczone na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W komunikacie przygotowanym na ten dzień Jerzy Mazur SVD Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zachęca byśmy pamiętali o 1883 misjonarkach i misjonarzach posługujących w Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz Ameryce Łacińskiej. Zachęcając do troski o misje ks. bp dziękuje za wszelkie wsparcie udzielane młodym Kościołom misyjnym. Szczególne słowa podziękowania kieruje ks. bp Jerzy Mazur do osób chorych, które ofiarowują swoje cierpienia i modlitwy za misje. Nawiązując do hasła niedzieli Ad Gentes Ks. biskup napisał: „Odnawiamy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjemy Eucharystią – to znaczy urzeczywistniajmy to, co Ona oznacza i korzystamy z mocy, które ofiarowuje. Wypełniamy swą misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy”.
     Czy w tym szczególnym czasie ofiarowanym nam przez Pana otworzymy nasze serca na potrzeby bliźnich? Być może dzięki złożonym przez nas ofiarom, praca misjonarzy i podejmowane przez nich dzieła pomogą ludziom w krajach misyjnych odnaleźć drogę do Boga.
     Czy otworzymy nasze serca, by doświadczając radości wiary mieć swój niewielki wkład, w to, by ta radość wiary i doświadczenie miłości Jezusa Chrystusa stało się także udziałem innych ?


Modlitwa św. Jana XXIII za misjonarzy

     Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie.
     Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.


Link do komunikatu ks. bpa Jerzego Mazura
http://www.misje.pl/blog/komunikat-na-ii-niedziele-wielkiego-postu-ad-gentes-28-02-2021r/71441

Warto zajrzeć:
http://www.misje.pl/blog/ad-gentes-znaczy-do-ludzi/188
http://www.misje.pl/statystyka-318/polacy-na-misjach-319Copyright (c) 2012 - 2020 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie