HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Dzień Babci i Dziadka

21_22.01.2015 r.


     „Niech dziadkowie nigdy z żadnego powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są skarbem, którego nie możemy odebrać nowym pokoleniom, zwłaszcza ich świadectwa wiary” Benedykt XVI

     21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 Dzień Dziadka. Dwa niezwykłe słowa Babcia i Dziadek, osoby tak ważne w życiu każdego z nas. Trudno słowami wyrazić miłość i wdzięczność, którą do nich czujemy.
     Więc niech w tych dniach nie zabraknie modlitwy w Ich intencji. Jeśli są wśród nas prośmy, aby Pan obficie obdarzał Ich swoimi łaskami, niech obdarzy zdrowiem.
     Życzymy Im dużo sił, cierpliwości dla wnuków, niech uśmiech stale gości na Ich twarzach, niech cieszą się szacunkiem swoich bliskich. Niech obok naszej modlitwy popłyną do Babć i Dziadków najpiękniejsze słowa KOCHAMY I DZIĘKUJEMY!
     A jeśli nie ma Ich już wśród nas, prośmy Pana, aby obdarzył Ich radością życia wiecznego. Modlitewna zaduma, zapalone na Ich grobach lampki, powrót wspomnieniami, do czasów gdy byli wśród nas niech będą dowodem naszej pamięci i wdzięczności.
     Niech to będą także dni wdzięczności Panu za życie naszych Babć i Dziadków. Tak wiele dobra od nich doświadczyliśmy i doświadczamy. Tak wielu z nas zawdzięcza im wiarę. To często właśnie Oni przekazywali nam wiarę, prowadzili do kościoła, uczyli znaku krzyża, pierwszej modlitwy, uczyli miłości do Boga i drugiego człowieka. To Oni zabierali nas na spacery, przekazywali tradycje, zwyczaje, wyjaśniali ich znaczenie i sens, uczyli co jest dobre, a co złe. To Oni przytulali do serca i pocieszali w chwilach smutku. To u nich często szukamy i szukaliśmy zrozumienia. To Oni znajdowali i znajdują dla swych wnuków czas. Bo mimo dzielącej różnicy wieku niezwykła jest miłość i nić porozumienia łącząca Babcie i Dziadków z wnukami.
     Panie Jezu, dziękujemy za nasze Babcie i Dziadków! .Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie