HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DBiskup Damian Bryl Ordynariuszem naszej Kaliskiej Diecezji

25.01.2021r.


     Nasza Diecezja ma biskupa ordynariusza.Od pewnego czasu modliliśmy się o biskupa ordynariusza dla naszej kaliskiej diecezji. Prosiliśmy o światło Ducha Świętego dla Papieża Franciszka przy podejmowaniu decyzji o tym, kto ma być Pasterzem kaliskiej owczarni.
     Wiadomość o mianowaniu przez papieża Franciszka bpa Damiana Bryla, dotychczasowego bpa pomocniczego archidiecezji poznańskiej, na ordynariusz diecezji kaliskiej ogłosiła Nuncjatura Apostolska w południe 25 stycznia 2021 roku.
     Otoczmy Księdza Biskupa Damiana naszą modlitwą. Prośmy, by Maryja i Święty Józef wspierali swoim wstawiennictwem u Pana wszelkie podejmowane przez Niego działania, prośmy o łaskę zdrowia i siły potrzebne do realizacji pasterskiej posługi.
     Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką bpa Damiana Bryla
     „Bp Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie. W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.
     Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby.
     W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. W 1996 r. podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii. Po powrocie do Polski (1999), został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006).
     W latach 2006-2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dnia 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoją dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”). W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny. W sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski”.

(podano za: https://www.niedziela.pl/artykul/64071/Bp-Damian-Bryl-nowym-biskupem-kaliskim)Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie