HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Święto Chrztu Pańskiego

11.01.2015 r.


     „Przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie” (Mk 1, 9-10)
     W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego. W tym roku przypada ono 11 stycznia.
     Tak niedawno obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia. Potem Uroczystość Objawienia się Bożej Dzieciny Mędrcom ze Wschodu. Wsłuchując się w słowa Ewangelii przeznaczonej na to Święto przenosimy się nad Jordan. To tam spotykamy Jezusa, który nie jest już dzieckiem, ale dorosłym mężczyzną. Przygotowuje się do swej publicznej działalności, by następnie przez tajemnicę paschalną nas odkupić. Jezus przychodzi do Jan, który przygotowywał dla Niego drogę, by podobnie jak wielu jego rodaków ochrzcić się. To tu nad Jordanem Jan wskazuje na Jezusa jako tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Tu nad Jordanem słyszymy słowa wyznania miłości Ojca do Syna „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
     Przed kilku, kilkunastu, a może, kilkudziesięciu laty nasi rodzice wraz z rodzicami chrzestnymi przynieśli nas do kościoła, by prosić dla nas o Sakrament Chrztu. Otrzymaliśmy go w imię Trójcy Świętej, a wraz z nim łaskę wiary. Wtedy zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Staliśmy się dziećmi Bożymi .
     Co z tym darem uczyniliśmy, co z nim czynimy? Czy tak naprawdę żyjemy łaską chrztu? Czy troszczymy się o wzrost naszej wiary? A jeśli jesteśmy rodzicami, bądź rodzicami chrzestnymi czy pamiętamy o przyjętym na siebie zobowiązaniu troski o rozwój życia religijnego swych dzieci.
     Święto Chrztu Pańskiego niech skłoni nas do refleksji, jak wielką miłością obdarzył nas Bóg. Niech będzie to dzień naszego dziękczynienia za łaskę Sakramentu Chrztu, za jego szafarzy, za rodziców, chrzestnych, za wszystkich, którzy troszczyli i troszczą się o wzrost naszej wiary.
     Zatrzymamy się w tym dniu w naszej parafialnej świątyni, bądź w Sanktuarium na chwilę refleksji, dziękczynienia, za Sakrament Chrztu Świętego.
     Może pomocne w tej refleksji będą słowa pieśni:

Przez chrztu świętego wielki dar,
O, Chryste, z Twej hojności,
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,
Nadziei i miłości.
           Najświętszej Trójcy wieczną cześć
           Pragniemy z serc gorących nieść;
           Strzec wiary ślubujemy,
           W niej żyć, umierać chcemy.
Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W ojczyźnie naszej władasz też
Przez długie tysiąclecie.
Najświętszej Trójcy ...Warto przeczytać- warto obejrzeć:

http://www.katolik.pl/chrzest-jezusa,23240,416,cz.html
https://www.youtube.com/watch?v=v5e5KtuJFqo
https://www.youtube.com/watch?v=hQMGMoqDPps
http://brewiarz.pl/czytelnia/chrzest.php3
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/chrzestpanski.php
Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie