HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DEuropejskie Dni Dziedzictwa w mikstackim sanktuarium

08.09.2023r.


     Stało się już tradycją, że w 2 i 3 weekend września odbywa się szereg imprez, festynów, spotkań, wykładów promujących dziedzictwo kulturowe. W tym czasie organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. W naszym kraju odbędą się one 31 raz. Mają one na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na dziedzictwo pozostawione nam przez przodków. Są okazją do poznania dziedzictwa kulturowego różnych regionów, ale także mają kształtować poczucie odpowiedzialności za to dziedzictwo.
     W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są one pod hasłem: „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Nawiązuje ono do jubileuszu 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Warto przypomnieć, że w 2015 roku na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa zostały wpisane nasze uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Uroczystości te odbywają się tu nieprzerwanie od ponad trzystu lat. Są więc doskonałym przykładem żywej tradycji kultywowanej i przekazywanej w sposób, trzeba przyznać skuteczny, przez pokolenia. Mamy więc żywą tradycję przekazywaną przez pokolenie, pojawiło się więc pytanie może i my powinniśmy włączyć się w obchody EDD. Tak zrodził się pomysł zorganizowanie 16 września spotkania. Gdzie? Oczywiście u św. Rocha czyli w Diecezjalnym Sanktuarium na Cmentarnym Wzgórzu.
     Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z historią kościoła na Cmentarnym Wzgórzu i związanymi z nim legendami. Opowie o niej kustosz miejsca, ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przybliży także postać naszego niebieskiego patrona.
     W sanktuarium, podobnie jak w wielu innych kościołach znajdują się obrazy świętych. Nie zawsze wiemy, jacy święci się na nich znajdują. Sylwetki świętych z mikstackiego sanktuarium przybliżą uczestnikom spotkania rodzice dzieci ze Szkoły św. Rocha. Mamy tych obrazów przedstawiających świętych sporo: św. Jan Paweł II, św. Izydor Oracz, św. Rozalia, św. Maria Magdalena, św. Agata, św. Wojciech , św. Stanisław, św. Antoni, św. Łazarz, św. Marta, św. Maria, św. Mikołaj, św. Jadwiga. Odbędzie się także prezentacja filmu "Ku Wzgórzu" z 1993 roku zrealizowanego przez TV Poznań. Będzie można zobaczyć jak zmieniło się otoczenie sanktuarium przez te trzydzieści, ale także uroczystości odpustowe. Bo, zmieniły się, wszak mamy tu do czynienia z żywą tradycją. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa prac uczestników spotkań w Szkole Świętego Rocha. Będzie można zobaczyć m.in. prace na temat: Atrybuty św. Rocha, Ilustracje do legend o genezie pobudowania kościoła pw. św. Rocha w Mikstacie, Obrzęd błogosławieństwa zwierząt w oczach dzieci i najnowsze prace Dzień odpustu w mojej rodzinie.
     W Europejskich Dniach Dziedzictwa chodzi o to, by pokazać co cennego jest w regionie.
     Nasze niewielkie rozmiarami, ale wielkie duchem i przesłaniem Diecezjalne Sanktuarium św. Rocha i wszystko co się z nim wiąże jest naprawdę cennym skarbem pozostawionym nam przez naszych przodków. To naprawdę doskonała okazja, by bliżej poznać historię mikstackiego sanktuarium i związane z nim tradycje, trzeba tu dodać żywe tradycje.
     Zapraszamy 16 września do Świętego Rocha

Ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz sanktuarium
i Uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha z RodzicamiCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie