HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwięto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłan

27.05.2021r.


„O Chryste, wieczny Kapłanie,
Dawco nowego Przymierza,
Tobie składamy z wdzięcznością
Modlitwy nasze i pieśni”( Z brewiarza)

     27. maja, w czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół w Polsce po raz dziewiąty przeżywać będzie Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to zostało po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską wpisane od 2013 roku do kalendarza diecezji polskich.
     Święto to obchodzono już w latach 50-tych ubiegłego stulecia w Hiszpanii, a następnie w krajach hiszpańskojęzycznych. Z inicjatywy Benedykta XVI wprowadzono je do kalendarza liturgicznego. Ma ono upamiętniać obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 Rok Kapłański.
     Jest zachętą do refleksji nad pięknem kapłaństwa Chrystusa. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ma także stanowić dla kapłanów zachętę do świętości życia. Ma także zwrócić uwagę kapłanów, by w swojej posłudze wzorowali się na Chrystusie Najwyższym Kapłanie. Stanowi także inspirację dla święckich, by duchowo, poprzez modlitwę wspierali posługę kapłanów.
     Kapłani modlą się za nas, ale w swojej trudnej, odpowiedzialnej, ale jakże pięknej posłudze potrzebują naszego wsparcia, naszej modlitwy. Niech nie zabraknie jej w tym wyjątkowym dniu, niech nie zabraknie jej na co dzień.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW PRACUJĄCYCH W PARAFII

Panie, Jezu Chryste, Najwyższy i Jedyny Kapłanie, Ty dajesz swojemu Kościołowi pasterzy według Twojego Serca. Dziękujemy Ci za kapłanów posługujących w naszej parafii obecnie, a także za tych, którzy posługiwali w niej w przeszłości jak również za tych, których do nas poślesz w przyszłości. Udziel im swojego Ducha, aby byli niezmordowanymi sługami i głosicielami Ewangelii, szafarzami sakramentów i w duchu miłości służyli powierzonym im wiernym. Niech będą pasterzami zapatrzonymi w Ciebie, który jesteś Dobrym Pasterzem i w Tobie niech będą rozmiłowani. Nam zaś daj łaskę wspomagania ich w posługiwaniu i życiu przez modlitwę i angażowanie się w życie parafii. Daj nam także poczucie odpowiedzialności za kapłanów w życzliwie wypowiadanych słowach, opiniach, w modlitwie i trosce o ich owocne posługiwanie pośród nas. Zmarłym daj niebo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

( podano za: http://wniebowstapieniepanskie.zyrardow.pl/index.php?strona=modlitwa-za-kaplanow#8)Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie