HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyKS. PRAŁAT EDMUND SIECZKA
ODSZEDŁ DO PANA

05.06.2016r.


     Dnia 5. czerwca 2016 roku w godzinach wieczornych po krótkiej chorobie w Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II odszedł do Domu Ojca
KSIĄDZ PRAŁAT EDMUND SIECZKA
Wieloletni Proboszcz Parafii pw. Wawrzyńca w Chynowej

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Prałata Edmunda odbędą się w Chynowej w czwartek, 9. czerwca br. o godz. 11,00. Przewodniczyć im będzie J.E. Ksiądz Biskup Teofil Wilski. W środę o godz. 19:00 eksporta ciała Ks. Prałata do kościoła parafialnego.
     Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza Prałata. Chociaż od pewnego czasu wiedzieliśmy, że ta chwila rozstania, jak głęboko w to wierzymy i śpiewamy w jednej z pieśni „ Na krótki czas, ach żegnaj nam, Woła Cię Bóg…” nieuchronnie się zbliża to nasze serca napełnił smutek, ale i wdzięczność…
     Przede wszystkim wdzięczność za 50 lat posługi Kapłańskiej. Tak niedawno dzieliliśmy z Księdzem Prałatem radość Jubileuszu 50- lecia Kapłaństwa, który przeżywał doświadczony krzyżem cierpienia, ale dziękując Bogu z całego serca za dar powołania do służby Bogu i ludziom.
     Tyle lat posługi kapłańskiej, różne doświadczenia, którymi dzielił się zawsze chętnie śp. Ks. Prałat. Wielokrotnie korzystaliśmy ze skarbca Jego doświadczeń duszpasterskich. Wobec kapłanów dekanatu mikstackiego sprawował Ks. Prałat Edmunda posługę Ojca Duchownego, udzielał porad, wygłaszał konferencje. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc i wsparcie, zwłaszcza duchowe.
     Wiadomość o śmierci Ks. Prałata napełniła smutkiem także mikstackich parafian, którzy wielokrotnie mieli okazję korzystać z Jego posługi w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Cenili sobie bardzo te posługę Księdza Prałata. Ostatni raz mieli okazję z niej korzystać przed Świętami Wielkanocnym. To wtedy wielu z niepokojem spoglądało na Jego naznaczoną cierpieniem twarz. W pamięci parafian mikstackich na zawsze pozostanie Ksiądz Prałat jako coroczny Pielgrzym na uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha. Trudno sobie wyobrazić te uroczystości bez pielgrzymki z Chynowej. Na jej czele przez trzydzieści lat stał Ksiądz Prałat.
     Tak wielu ludzi ubogacił Ks. Prałat świadectwem swego życia.
     Sprawował posługę duszpasterską miedzy innymi w: parafii pw. św. Urszuli w Ruchocicach, w Krobi, parafii Świętej Trójcy w Poznaniu.
     W latach 1984- 2015 Ksiądz Prałat Edmund był Proboszczem w Parafii pw. Wawrzyńca w Chynowej. I to chyba największym bólem ta śmierć napełniła parafian wśród, których śp. Ksiądz Prałat posługiwał przez trzydzieści jeden lat. Trudno zliczyć ile odprawił tu dla swoich parafian Mszy Świętych, ile udzielił Chrztów Świętych, ilu młodych ludzi pobłogosławił na wspólna drogę życia. Odprowadził także wielu swoich parafian na miejsce spoczynku i sam niedługo spocznie wśród nich. Udało się Księdzu Prałatowi w ciągu tych wielu lat posługi w Chynowej stworzyć prawdziwą wspólnotę, która czuła się odpowiedzialna za dzieła duchowe i materialne. Cenili sobie parafianie Jego troskę o kościół i jego otoczenie, o ich rozwój duchowy i wspierali wszelkie podejmowane działania. O Księdzu Prałacie mówili „ Nasz Proboszcz”.
     W 2015 roku nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Ks. Prałat zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Ostrowie Wielkopolskim. Nadal służył Bogu i ludziom wspierając posługę kapłanów w różnych parafiach. Gdy odchodził na zasłużoną emeryturę tak wiele osób życzyło Ks. Prałatowi długich lat życia i dużo zdrowia. Jednak Pan miał wobec Ks. Prałata Edmunda inny plan… Ks. Prałat przyjął z wiarą i zaufaniem wolę Boga względem siebie.
     W czwartek pożegnamy zasłużonego dla naszego dekanatu Kapłan. Pozostanie w naszej pamięci jako gorliwy, pokorny, skromny Człowiek- Kapłan.
     I chociaż śmierć Ks. Prałata napełnia nasze serca smutkiem, dziękujemy, że Bóg pozwolił nam korzystać z Jego pasterskiej posługi. Bogu niech będą dzięki, że na drogach naszej ziemskiej pielgrzymki postawił śp. Ks. Prałata Edmunda Sieczkę, Człowieka o wielkim sercu, którego całe życie było świadectwem miłości Boga, Maryi i każdego człowieka.
     W duchu wdzięczności otoczmy śp. Księdza Prałata Edmunda modlitewną pamięcią.
     WIECZNE ODPOCZYWANIE - RACZ ŚP. KS.PRAŁOTOWI EDMUNDOWI, DAĆ PANIE NIECH ODPOCZYWA W MIESZKANIU, KTÓRE DLA NIEGO PRZYGOTOWAŁEŚ NA WIECZNY CZAS. AMEN.Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie