HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DU MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

15.07.2020r.


Gdy stajesz przed Bogiem,
nie bądź leniwego serca!

Albowiem gdy serce się
nie modli, na próżno
pracują wargi.


     W środę, 15 lipca 2020 udaliśmy się z pielgrzymką do pięknego sanktuarium w Licheniu, do Maryi, Matki Bożej Bolesnej i Królowej Narodu Polskiego. Znakiem jej miłości jest łaskami słynący obraz Licheńskiej Matki. To tutaj wszyscy przybywają , aby poprzez wstawiennictwo i pośrednictwo Maryi, Bóg udzielał swoich łask przybywającym pielgrzymom.
     My również przybyliśmy, by uklęknąć przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej i podziękować za macierzyńską opiekę nad naszymi rodzinami i naszą Ojczyzną w tak trudnym i bolesnym czasie. Matka Boża Licheńska tak jak była w 1852 roku Matką Ocalenia, tak jest Nią również i teraz. Ufajmy więc Jej wstawiennictwu.
     Najpierw jednak nawiedziliśmy kościół pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych, potem Kaplicę Sosny, gdzie Matka Boża objawiła się Mikołajowi Sikatce, a o godzinie 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą również sprawował nasz Proboszcz, Ksiądz Kanonik Krzysztof Ordziniak we wszystkich naszych intencjach.
     Następnie był czas wolny na indywidualną modlitwę, adorację i zwiedzanie , a o godzinie 15.00 wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego. Wszyscy podążamy do określonego celu, jednak najczęściej podejmowaną pielgrzymką powinna być pielgrzymka do własnego serca. To w naszym sercu odnajdujemy przestrzeń spotkania z Bogiem. Jezus nas uczy , że jeśli Go miłujemy , to On przychodzi do nas z Ojcem i Duchem Świentym, aby uczynić z nas swoje mieszkanie. Codzienną pielgrzymką jest też spotkanie z drugim człowiekiem. A zatem spotkać człowieka znaczy zobaczyć w nim Oblicze Boże. Okażmy drugiemu człowiekowi miłość, życzliwość , pomoc , dobroć. Podarujmy mu uśmiech i dobre słowo. Podajmy pomocną dłoń.
     W nasze życie duchowe wpisane są też pielgrzymki do sanktuariów, najczęściej maryjnych. Wracając do domu, zwiedziliśmy w Lądzie nad Wartą zabytkowy zespół klasztorny, dawny klasztor cystersów z 1145 roku, obecnie placówka salezjanów, w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowe Towarzystwa Salezjańskiego. Obiekt ten od 2009 roku uznany jest za Pomnik historii.
     Pocysterski kościół pw. Najświętszej Marii Panny i świętego Mikołaja jest miejscem kultu św. Urszuli patronki dobrej śmierci. W ołtarzu-relikwiarzu św. Urszuli i jej Towarzyszek przechowywane są m.in. 54 głowy relikwiarzowe Kolońskich Męczenniczek. W 2013 r. jeden z barokowych ołtarzy w transepcie kościoła został poświęcony męczennikom II wojny światowej – duchownym więzionym w Lądzie i zamordowanym w Dachau oraz „Poznańskiej Piątce” salezjańskich wychowanków. Wspaniałe ołtarze: świętego Bernarda, świętej Barbary, świętego Antoniego z Padwy, świętego Jana Bosko, Świętego Krzyża, przepiękna kopuła rozświetlająca wnętrze kościoła, alegoryczne freski, stiuki i polichromie to najcenniejsze zabytki klasztoru.
     Po drodze nawiedziliśmy również Sanktuarium Maryjne Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Żegocinie, gdzie piękne ołtarze i zabytkowe wnętrze nastrajają do modlitwy. Piękny słoneczny dzień, pełen modlitewnej kontemplacji i niespodzianek, zakończyliśmy podziwianiem cudownych widoków Pradoliny Warty.

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za duchową opiekę i modlitwę. Szczęść Boże !Copyright (c) 2012 - 2020 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie