HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej
MATKO MIŁOSIERDZIA

03.05.2015 r.


     Maj to miesiąc poświecony Maryi. Jak Polska długa i szeroka w kościołach, kaplicach, przy przydrożnych kapliczkach rozbrzmiewają słowa Litanii Loretańskiej. Niewielu z nas jednak wie, że decyzją Stolicy Apostolskiej, dla Kościoła w Polsce, w dniu 8. listopada 2014 roku została wydana zgoda na dodanie do Litanii Loretańskiej, po wezwaniu Matko Łaski Bożej wezwania Matko Miłosierdzia. Z prośbą o wydanie zgody na dodanie tego wezwania zwrócił się do Stolicy Apostolskiej Arcybiskup Józef Michalik.
     Dlaczego nazywamy Maryję, Matką Miłosierdzia? Św. Jan Paweł II napisał: „Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje Serce przepełnione miłością - naucza Jan Paweł II, "a u stóp krzyża Maryja stała się Matką Uczniów Chrystusa, Matką Kościoła i całej ludzkości-stała się Mater Misericordiae”(za: http://www.milosierdzieboze.pl/matka.php)
     Potrzebujemy miłosierdzia Bożego, a Maryja Matka Miłosierdzia wskazuje nam na swego Syna Jezusa Miłosiernego. Warto więc zapoznać z tym dokumentem i chyba trudno wyobrazić sobie lepszy czas na wprowadzenie tego wezwania niż właśnie nabożeństwo majowe. Niech więc z naszych serc popłynie ku niebu wołanie MATKO MIŁOSIERDZIA- módl się za nami! Oto treść dokumentu wprowadzającego wezwanie: MATKO MIŁOSIERDZIA – módl się za nami:

     Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. 130/14

Dla Polski


Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku Łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia 2014 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zezwalamy, aby w Litanii do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 8 listopada 2014 r.+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz
O. Konrad Maggioni
Podsekretarz


( treść dokumentu podano za: http://dw-p.pl/4071)

Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie