HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DOdpust tuż… tuż…
przygotujmy się duchowo
do parafialnego święta

06.08.2021r.


„Na pamiątkę i z wdzięczności,
przychodzimy do Ciebie,
A ze serca głębokości,
szczerze wielbimy Ciebie!”(pieśń)


     Jest takie miejsce w naszej wspólnocie parafialnej, z którym jesteśmy w sposób szczególny związani, to nasze Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha.
     Jest taki dzień szczególny, uroczysty, przez wielu oczekiwany, to dzień uroczystości odpustowych ku czci patrona Sanktuarium, a od 2007 roku także naszego miasta. Do każdej większej uroczystości staramy się jak najlepiej przygotować, do odpustu także.
     Gdy wkraczamy w miesiąc sierpień to dla nas znak, że uroczystości odpustowe są już bardzo blisko. Tak, jak w słowach przytoczonej na początku pieśni, z sercami przepełnionymi wiarą, ale i wdzięcznością siódmego sierpnia rozpoczniemy Nowennę do Świętego Rocha, która ma nas przygotować duchowo do odpustu. Codziennie od tego dnia w Sanktuarium o godz.18:30 będzie sprawowana Msza Święta, a po niej nowenna. Udział w Nowennie będzie świadectwem naszej wiary, ale także pamięci i wdzięczności dla naszego niebieskiego Patrona. Wielokrotnie podkreślamy, że w różnych trudnych sytuacjach doświadczamy opieki i orędownictwa Świętego Rocha. W tym roku będziemy wspominali dziesiątą rocznicę ogłoszenie kościoła na Cmentarnym Wzgórzu Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Jakże nie dziękować Panu Bogu przez wstawiennictwo naszego patrona za ten dar.
     Udział w nowennie będzie okazją do dziękczynienia, a mamy za co dziękować. W czasie Nowenny będą odczytywane także nasze prośby, bo jak wierzymy niebieski Patron, od którego możemy się uczyć zasłuchania w słowo Boga, zaniesie je wszystkie przed Boży tron. Pan, który wie co dla nas jest najlepsze z pewnością ich wysłucha, jeśli są zgodne z Jego wolą.
     Codzienna Eucharystia poprzedzona będzie „Godzinkami o Świętym Rochu Wyznawcy”. Tekst Godzinek pochodzi z 1708 roku, jest więc tylko o rok „młodszy” od obrazu Świętego Rocha znajdującego się w naszym Sanktuarium. Warto wczytać i wsłuchać się w ich słowa, bo godzinki były bardzo popularne w XVIII wieku i stanowiły często jedyne źródło wiedzy o Świętych.
     Również 7. sierpnia rozpocznie się X już edycja „Szkoły Świętego Rocha”. Szkoła Świętego Rocha to propozycja spotkań skierowana przede wszystkim do młodych parafian. Spotkania będą rozpoczynały się o godz. 10:00, oczywiście w Sanktuarium. Będzie w nich czas na wspólną modlitwę, śpiew, ale i zabawę. Podobnie, jak w ubiegłym roku będą także zajęcia językowe. Szkoła Świętego Rocha jest formą przygotowania dzieci i młodzieży do uroczystości odpustowych poprzez modlitwę, ale także przybliżenie postaci patrona oraz zwyczajów odpustowych. To ważne, gdyż to od młodego pokolenia zależy, czy zechce przyjąć i przekazać dalej piękne tradycje odpustowe. Przypomnijmy, że w 2015 roku nasze uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt zostały wpisane na Krajowa Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spotkania w Rochowej Szkole mają kształtować u młodego pokolenia mikstackich parafian poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo pozostawione nam przez przodków.
     Udział w nowennie będzie świadectwem naszej wiary, ale także wierności tradycjom przodków. Niech więc w tych dniach w naszym Sanktuarium popłynie ku niebu wołanie:
     O WSTAWIENNICTWO U PANA WE WSZYSTKICH NASZYCH POTRZEBACH JEŚLI SĄ ZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ - PROSIMY CIĘ ŚWIĘTY ROCHU
     ZA TWOJĄ SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ NAD NASZĄ WSPÓLNOTĄ PARAFIALNĄ- DZIĘKUJEMY, CI ŚWIĘTY ROCHU
     GDY SŁABNIE NASZA WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ- ŚWIĘTY ROCHU BĄDŹ PRZY NAS I WSPIERAJ NAS!Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie