HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
XXV ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

02.02.2021r.


     2 lutego, czterdzieści dni po uroczystości Bożego Narodzenia, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Święto to upamiętnia ofiarowanie małego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Tam zgodnie z tradycją udali się Maryja i Józef, aby przedstawić Jezusa Panu. Jezus po raz pierwszy przekracza próg świątyni, domu swego Ojca. Niezwykle bogata w treści jest przeznaczona na ten dzień Ewangelia. Przepełniona radością, spełnieniem się obietnicy, spotkaniem Symeona z oczekiwanym Zbawicielem, ale także zapowiedzią cierpienia. Symeon doświadcza spotkania z Jezusem i rozpoznaje w tym maleńkim Dziecku, Zbawiciela. Wypowiada znamienne słowa: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”(Łk 2,29- 31).
     Rozpoznać Jezusa, ujrzeć Tego, na którego czekało się całe życie, czego jeszcze można więcej chcieć- odejścia w pokoju.
     2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, przeżywać będziemy XXV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Został ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II w 1997 roku. Jest to dzień, w którym w sposób szczególny modlimy się za osoby, które oddały swoje życia w służbie Bogu, Kościołowi i ludziom w zakonach, zgromadzeniach, Instytutach Świeckich. Jest to także dzień modlitw o nowe powołania do służby Bogu i człowiekowi.
     W Liście na Świętowy Dzień Życia Konsekrowanego Bp Jacek Kiciński CMF Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP nawiązując do hasła roku duszpasterskiego pisze m.in.: „Przychodząc do Świątyni na Eucharystię – Świętą Wieczerzę, przychodzimy tworzyć wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Na podobieństwo stołu, z którego spożywamy posiłki dla ciała, podczas Eucharystii Bóg staje się Pokarmem dla naszego ducha, umacnia nas od wewnątrz. To tu słuchamy słowa Bożego i spożywamy Ciało i Krew Chrystusa”. Jednocześnie zauważa, że w codzienności zapominamy o tym, że Bóg chce nam nieustannie towarzyszyć, zastępujemy Słowo Boże, wiadomościami i nowinkami, które przynosi nam współczesny świat. Ks. bp zwraca uwagę na potrzebę dostrzegania człowieka i dzielenia się z nim wiarą. Zaznaczył, że dojrzewanie w wierze dokonuje się we wspólnocie. Skierował słowa podziękowania do osób konsekrowanych, które sprawując różnoraką posługę towarzyszom nam w codzienności.
     Światowy Dzień Życia Konsekrowanego kieruje naszą uwagę na Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które od stu lat posługują w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy Im za wspólnotę modlitwy, za lekcje katechezy, za troskę o porządek i wystrój świątyni, za opieką nad dziećmi w świetlicy, za pogłębianie więzi dzieci z Bogiem, za prowadzoną modlitwę różańcowa, gdy żegnamy naszych bliskich. Dziękujemy za ich uśmiech i wszelkie dobro, które dla nas czynią, a o którym tylko wie sam Bóg. Niech ten dzień będzie okazją, by powiedzieć Siostrom serc płynące: BÓG ZAPŁAĆ!
     Niech nam w tym dziękczynieniu pomoże modlitwa za osoby konsekrowane:
     MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE

     Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.

Zachęcam do lektury Listu Ks. bpa Jacka Kicińskiego
https://www.franciszkanie.pl/artykuly/list-na-dzien-zycia-konsekrowanego-2021Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie