HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

18_25.01.2015 r.


     W dniach od 18 do 25 stycznia będziemy przeżywali Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dlaczego powszechnej, bo włączają się do niej chrześcijanie różnych wyznań. Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostało zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana, a konkretnie z opisu spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni. Brzmi ono „ Jezus rzekło Samarytanki: Daj mi pić”( J 4,7).
     Materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zostały przygotowane przez chrześcijan należących do różnych organizacji ekumenicznych w Brazylii.
     Czym ma być dla nas ten Tydzień? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy we wspomnianych materiałach. Możemy tam między innymi przeczytać: „Spotkanie Jezusa z Samarytanką zachęca nas do spróbowania wody z innej studni, a także do ofiarowania czegoś z siebie. W różnorodności wzbogacamy się nawzajem. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest uprzywilejowanym czasem modlitwy, spotkania i dialogu. Jest to możliwość poznania bogactwa i wartości znajdujących się w innych i proszenia Boga o dar jedności”.
     Ma to być zatem czas modlitwy o jedność, do której zaproszony jest każdy z nas, ale także spotkań, nabożeństw ekumenicznych, czas wzajemnego poznawania się, zbliżania.
     Każdy dzień Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan będzie miał swoją myśl przewodnią. W niedzielę 18 stycznia będą nią słowa: Wezwanie. Trzeba iść przez Samarię, w poniedziałek –Spotkanie. Jezus zmęczony drogą usiadł przy studni. We wtorek hasłem będą słowa: Wyznanie. Nie mam męża, w środę –Przełom. Potem kobieta zostawiła swój dzban. Czwartek w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan będzie przeżywany pod hasłem: Pomoc. Nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, a piątek – Dar. Jezus powiedział: woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu”. Przedostatni dzień będzie przebiegał pod hasłem: Wspólnota. Daj mi pić. Ważne przesłanie, ale i wyzwanie niesie dla nas hasło ostatniego dnia: Świadectwo. Wielu(...) zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety.
     W czasie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. 20 stycznia przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego oraz siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpiszą wspólny Apel o poszanowaniu i świętowaniu niedzieli. W Polskiej Radzie Ekumenicznej zrzeszone są następujące Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.
     Dotychczas zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywało się w Warszawie, od tego roku będzie odbywało się w różnych miastach Polski. Na miejsce tegorocznego zakończenia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan została wybrana katedra w Opolu.
     W Credo powtarzamy „ Wierzę w jeden...” . Czy rzeczywiście wierzymy, że jedność chrześcijan jest możliwa? Czy nasze życie jest świadectwem dla innych?.Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie