HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚroda Popielcowa
początek Wielkiego Postu

01.03.2017r.


     1. marca będziemy przeżywać w Kościele katolickim Środę Popielcową, popularnie nazywaną Popielcem. Rozpoczyna ona okres 40- dniowego Wielkiego Postu, szczególnego czasu przygotowania do przeżywania tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Okres Wielkiego Postu jest pamiątką czterdziestodniowego postu i odosobnienia Jezusa przed rozpoczęciem publicznego nauczania.
     W Środę Popielcową na znak pokuty i umartwienia błogosławi się popiół pochodzący z poświęconych w ubiegłym roku gałązek palmowych i posypuje nim głowy wiernych.
     W naszej wspólnocie parafialnej Msze Święte połączone z obrzędem błogosławieństwa popiołu i posypywania nim głów wiernych będą sprawowane w kościele pw. Trójcy Świętej o godz. 10:00 i 16:30 zaś w Sanktuarium Świętego Rocha o godz. 19:00.
     Posypując głowy wiernych pobłogosławionym popiołem kapłan wypowiada słowa: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” bądź: „Pamiętaj, (człowiecze), że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Obrzęd posypania głów popiołem symbolizuje i uświadamia nam przemijanie ludzkiego życia, jego ulotność, marność, kruchość, ale także pokutę i żałobę.
     Udział w tym obrzędzie jest naszym wyznaniem i uznaniem przed Bogiem i ludźmi, że przemijamy, jesteśmy grzeszni, potrzebujemy przemiany serc, nawrócenia, pogłębienia więzi z Bogiem, umocnienia w wierze i chcemy na tę drogę przemiany życia wejść.
     Ewangelia, której słuchamy w Środę Popielcową wskazuje nam na filary nawrócenia: jałmużnę, modlitwę i post. Będą one jednak drogą do naszego nawrócenia wtedy, gdy będą wypływały z potrzeby naszego serca oddanego Bogu.
     Tradycyjnie Papież przygotował na czas Wielkiego Postu specjalne Orędzie. Hasłem tegorocznego Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2017 są słowa „Słowo jest darem. Druga osoba jest darem”.
     W Orędzi Papież Franciszek zachęca nas do zatrzymania się nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Jak podkreśla Ojciec Święty, Łazarz z tej przypowieści poucza nas ,że każdy człowiek jest dla nas darem. Okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnego otwierania drzwi naszych serc na każdego człowieka, ponieważ jak możemy przeczytać w Orędziu „ każdy człowiek jest darem, czy jest to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe”. W dostrzeżeniu drugiego człowieka przeszkodą jest grzech. W przywołanej przypowieści grzechem jest niewłaściwe korzystanie z bogactwa, które prowadzi od umiłowania pieniądza do próżności i pychy. Bogactwo przesłania potrzebującego pomocy człowieka, głodnego, poranionego i upokorzonego. Papież akcentuje w Orędziu, że darem jest nie tylko drugi człowiek, ale także Słowo. Ojciec Święty pisze o bogaczu: „ źródłem jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie serca na dar brata”. W końcowej części Orędzia Papież zachęca byśmy modlili się wzajemnie za siebie umiejętność otwierania się na bliźnich cierpiących i potrzebujących pomocy.
     W owocnym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu pomocne są także nabożeństwa pasyjne.
     Jeśli chcesz podjąć głębszą refleksję nad sensem cierpienia, krzyża, chcesz podążać śladami Jego męki, chcesz czuwać razem z Nim, to w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:30 ; 17:30 i 20:30 odprawiana jest w naszym kościele farnym Droga Krzyżowa.
     Przyjdź, by rozmyślając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej Jezusa prosić:

     Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

W niedziele Wielkiego Postu od ponad trzystu lat w kościołach w Polsce rozbrzmiewają słowa:
„ Gorzkie Żale przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie,
Serca nasze przenikajcie”.

W naszej wspólnocie parafialnej Gorzkie Żale odprawiane są o godz. 15:00.
I ciekawostka … Gorzkie Żale zostały napisane dla bractwa Miłosierdzia Świętego Rocha w 1707 roku przez Księdza Stanisława Wawrzyńca Benika. Zatem w tym samym roku, w którym został namalowany został obraz Świętego Rocha znajdujący się w naszym Sanktuarium.
Jak owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu? W modlitwy brewiarzowej przypisanej na Popielec czytamy:
„Ten czas przeżyjmy w skupieniu.
Krótsze niech będą rozmowy.
Skromniejsze nasze posiłki.
Więcej czuwania nad sobą.
Oddalmy zło, które może
chwiejnych zagarnąć w niewolę,
i brońmy siebie przed wrogiem
pełnym podstępnej przemocy. AMEN”.
Copyright (c) 2012 - 2017 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie