HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Środa Popielcowa początek Wielkiego Postu

10.02.2016r.


     „Posypmy głowy popiołem, z Chrystusem nieśmy krzyż społem, abyśmy z Nim zmartwychwstali i hymn Mu chwały śpiew ( pieśń)
     W tym roku Środa Popielcowa, popularnie nazywana Popielcem przypada 10 lutego. W tym dniu na znak pokuty i umartwienia błogosławi się popiół pochodzący z poświęconych w ubiegłym roku gałązek palmowych i posypuje nim głowy wiernych. Posypując głowy wiernych popiołem kapłan wypowiada słowa: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” bądź: „Pamiętaj, (człowiecze), że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Obrzęd ten uświadamia nam fakt przemijanie ludzkiego życia, jego ulotność, marność, kruchość, ale także pokutę i żałobę.
     W naszej wspólnocie parafialnej Msze Święte połączone z obrzędem błogosławieństwa popiołu i posypywania nim głów wiernych będą sprawowane w kościele pw. Trójcy Świętej o godz. 10:00 i 16:30, zaś w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha o godz. 19:00.
     Uczestnicząc w tym obrzędzie uznajemy przed Bogiem i ludźmi, że jesteśmy grzeszni, potrzebujemy przemiany serc, nawrócenia, pogłębienia więzi z Bogiem, umocnienia w wierze i chcemy na tę drogę przemiany życia wejść. Przeznaczona na ten dzień Ewangelia wskazuje nam na filary nawrócenia: jałmużnę, modlitwę i post.
     Tegoroczny Wielki Post przeżywamy w szczególnym czasie Jubileuszu Miłosierdzia, który w sposób szczególny zachęca nas byśmy byli: „Miłosierni jak Ojciec”. W Środę Popielcową Papież Franciszek dokona rozesłania Misjonarzy Miłosierdzia, którzy mają być m.in. przekonywującymi głosicielami miłosierdzia, zwiastunami radości przebaczenia.
     Tradycyjnie Papież przygotował na czas Wielkiego Postu specjalne Orędzie. Hasłem tegorocznego Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2016 są słowa z Ewangelii św. Mateusza „„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13).Możemy w nim m. in. przeczytać: „Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie”.
(podano za:https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/lent/documents/
papafrancesco_20151004_messaggio-quaresima2016.html
)
     Wielokrotnie w swoim życiu doświadczamy miłosierdzia Bożego, przebaczenia w Sakramencie Pokuty i Pojednania i to doświadczenie powinno otwierać nasze serca na miłość bliźnich, na wzajemne wybaczania, ale także konkretne czyny będące wyrazem naszego otwarcia się na potrzebujących.
     Kończąc Orędzie Papież Franciszek zachęca nas: „Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu! Prośmy o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako pierwsza, w obliczu wielkiego Bożego miłosierdzia, jakim Bóg Ją darmo obdarował, uniżyła się (por. Łk 1, 48) mówiąc, że jest pokorną służebnicą Pańską (por. Łk 1, 38)”( tamże)
     W owocnym przeżyciu czasu Wielkiego Postu pomóc nam może udział w nabożeństwach pasyjnych, rekolekcjach.
     Pan ofiarował nam czas, szczególny czas, jak go wykorzystamy zależy od nas. Propozycji nie brakuje: piątkowe nabożeństwa drogi krzyżowej w kościele i nasze plenerowe drogi krzyżowe ulicami miasta i wiosek, Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi, rekolekcje. Tak wiele mamy sytuacji, w których możemy okazać pomoc, życzliwość naszym bliźnim. Czy znajdziemy czas by uczestniczyć w nabożeństwach pasyjnych, mieć oczy szeroko otwarte na potrzeby bliźnich, świadczyć uczynki miłosierdzia.
     Czy Wielki Post 2016 przeżywany w Roku Jubileuszu Miłosierdzia będzie czasem naszego autentycznego nawrócenia, przemiany życia, przebaczenia naszym bliźnim.
     Jak owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu? W modlitwy brewiarzowej przypisanej na Popielec czytamy:
„Ten czas przeżyjmy w skupieniu. Krótsze niech będą rozmowy.
Skromniejsze nasze posiłki. Więcej czuwania nad sobą.
Oddalmy zło, które może, chwiejnych zagarnąć w niewolę,
pełnym podstępnej przemocy. AMEN”.


Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie