HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Środa Popielcowa początek Wielkiego Postu

18.02.2015r.


„Posypmy głowy popiołem,
o śmierci myślmy pospołem;
nim głosu Twego wezwanie
na sąd Twój stawi nas, Panie( z pieśni)


     18 lutego Środą Popielcową, popularnie nazywaną Popielcem rozpoczniemy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Upamiętnia on czas odosobnienia Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem publicznej działalności. Ma on nas przygotować do owocnego przeżywania pamiątki tajemnicy śmierci i zmartwychwstania naszego Pana.
     W Środę Popielcową na znak pokuty i umartwienia w kościołach dokonywany jest obrzęd poświęcenia popiołu i posypywania nim głów wiernych. W naszej wspólnocie parafialnej Msze Święte połączone z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w kościele pw. Trójcy Świętej o godz. 10:00 i 16:30, zaś w Sanktuarium Świętego Rocha o godz. 19:00.
     W czasie obrzędu posypywania głów wiernych pobłogosławionym popiołem kapłan wypowiada słowa: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Obrzęd ten uświadamia nam przemijanie ludzkiego życia, jego ulotność, marność, kruchość, ale także jest symbolem pokuty i żałoby.
     Udział w obrzędzie posypania głów popiołem jest publicznym wyznaniem przed Bogiem i ludźmi prawdy o nas samych: przemijamy, jesteśmy grzeszni, uznajemy swoją winę i chcemy rozpocząć po raz kolejny trud przemiany swego życia, chcemy się nawrócić.
     Ewangelia, którą Kościół przygotował na Środę Popielcową wskazuje trzy podstawowe filary nawrócenia. Są nimi modlitwa, jałmużna i post. Jednocześnie wskazuje, że zarówno jałmużna, modlitwa, post, nasze uczynki miłosierdzia będą nam pomocne w podjętym trudzie przemiany życia, nawrócenia, gdy będą podejmowane z potrzeby serca oddanego Bogu.
     Rozpoczynamy Wielki Post, czy znajdziemy w ciągu tych czterdziestu dni czas, by „wyjść na pustynię” , by w ciszy, odosobnieniu spotkać Boga. Czy będzie to czas autentycznego nawracania się, odwracania od grzechu, zła, otwierania na Bożą miłość, dostrzegania potrzeb bliźnich?
     Pan podarował nam ten szczególny czas. Jak go wykorzystamy zależy od nas. Mamy tak wiele propozycji:
rekolekcje -czy znajdziemy czas, by otworzyć swe serce na słowa, które ustami rekolekcjonisty skieruje do nas Jezus?
piątkowe nabożeństwa drogi krzyżowej w kościele- w czasie Wielkiego Postu nasz wzrok kierujemy na krzyż. Czy skorzystamy z zaproszenia Jezusa „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 1, 28) zabierzemy krzyże naszych codziennych doświadczeń i wyruszymy wraz z Nim, by kontemplować poszczególne stacje Drogi Krzyżowej.
nasze plenerowe drogi krzyżowe ulicami miasta i wiosek – to wyznanie naszej wiary, przyznanie się do, tego, że jestem , chcę być uczniem, świadkiem Jezusa. A przecież Jezu powiedział: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10, 32)
Gorzkie Żale - od ponad trzystu lat rozbrzmiewają w Polsce słowa :”Gorzkie żale, przybywajcie, Serca nasze przenikajcie”. W niedziele Wielkiego Postu będą rozbrzmiewały także w naszej parafii. To kolejna okazja do włączenia się w rozważanie męki Pańskiej.

W hymnie godziny czytań w brewiarzu na Środę Popielcową czytamy:

„Oto teraz czas właściwy,
Dany nam przez dobroć Boga,
Aby poprzez umartwienie
Świat uleczyć ze słabości.

Już się zbliża dzień zbawienia,
Chrystusowym blaskiem świeci,
A skażone grzechem serca
Post nakłania do przemiany.

Boże, niechaj wyrzeczenia
Wzmocnią ducha oraz ciało,
Byśmy mogli pragnąć szczerze
Przyjścia dnia wieczystej Paschy” .

Czy przeżyjemy czas Wielkiego Postu tak, że doświadczenia radości Wielkanocnego Poranka stanie się naszym udziałem?Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie