HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DIntronizacja relikwii św. Jana Pawła II
w naszej parafii

13.06.2021r.


„Dziś dziękujemy, kochany nasz Ojcze Święty
Że z raju bram serdecznym nasz pozdrawiasz gestem
Za każdy dzień, spojrzeniem w niebo rozpoczęty
Bo przecież zawsze razem z nami, Ojcze, jesteś”( z pieśni)


     13 czerwca odbyła się w Mikstacie uroczystość przekazania przez Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, wieloletniego osobistego sekretarza dwóch papieży, relikwii św. Jana Pawła II. Przekazując relikwie ks. proboszczowi Krzysztofowi Ordziniakowi ks. Abp powiedział: „Księże proboszczu, przyjmij tę relikwię i otaczaj ją należytą czcią i przekazuj do czczenia wiernym. Niech wszyscy modlący się przed tymi relikwiami za wstawiennictwem św. Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i niech Go naśladują w wierze i miłości”. Następnie słowa powitania zostały wypowiedziane przez przedstawicieli parafia. Ks. proboszcz przypomniał inicjatywy podjęte w parafii, które doprowadziły do tej radosnej chwili przekazania relikwii. Podkreślił, że w znaku relikwii chcemy uczcić i powitać św. Jana Pawła II jako opiekuna i orędownika, ale także pogłębić więź modlitewną, przekazać dziedzictwo, które nam pozostawił kolejnym pokoleniom. Zwracając się do Ks. Abp Mieczysława Mokrzyckiego ks. proboszcz zaakcentował, że przybywa on dalekiego Lwowa, aby przekazać nam relikwie św. Jana Pawła II oraz wzmocnić naszą wiarę świadectwem swego życia. Następnie ks. kan. Krzysztof skierował słowa powitania do wszystkich uczestników uroczystości, dziękując tym, którzy przyczynili się do tego, że mogła się ona odbyć. Ks. proboszcz poprosił Hierarchę o przewodniczenie Eucharystii i sprawowanie jej w intencji wszystkich parafian.
     Na początku homilii ks. Arcybiskup wyraził radość z możliwości intronizacji relikwii św. Jana Pawła II do mikstackiej parafii oraz podzielenia się świadectwem o życiu przy boku Świętego. Wskazał, że ważne jest naśladować św. Jana Pawła II. Ksiądz Abp podkreślił niezwykłość życia i postawy Jana Pawła II. Zaznaczył, że przebywając przy boku Jana Pawła II miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Kaznodzieja pytał skąd papież miał siły do wypełniania wszystkich obowiązków. Zaakcentował, że do takiej postawy przygotowywał się od najmłodszych lat. Był pilnym uczniem zdobywającym wiedzę po to, by podjąć obowiązki w duchu odpowiedzialności. Podkreślił, że Jan Paweł II był człowiekiem wiary, człowiekiem modlitwy, na którą nigdy nie żałował czasu. Ks. Abp podkreślił, że Jan Paweł II był mistykiem, ale modlił się także w sposób prosty, odmawiał pacierz katechizmowy, modlitwę do Ducha Świętego. Celebrans zwrócił uwagę na modlitewną troskę Jana Pawła II o ludzi, którym często powtarzał, „ będę się za ciebie modlił”. Jan Paweł II, jak powiedział świadek jego życia, modlił się za tych, z którymi miał się spotkać. Zaznaczył, że do Ojca Świętego pisano wiele osób zwracało się z prośbą o modlitwę. Papież /omdlał sprawy powierzane mu w listach, a raz w tygodniu sprawował we wszystkich tych intencjach Mszę św. W dalszej części homilii ks. Abp mówił o roli Eucharystii w życiu św. Jana Pawła II, podkreślając, że była ona dla Niego najważniejsza i z niej czerpał siły do posługi. Zaświadczył, że każdego dnia papież sporo czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu, prace przeplatał modlitwą, a w każdy czwartek odprawiał godzinę świętą, w każdy piątek odprawiał drogę krzyżową. Kontynuując Hierarcha stwierdził: „Możemy powiedzieć, że trwał przy Bogu i żył Bogiem” i dodał, że kontakt z Janem Pawłem II przybliżał ludzi do Boga. Celebrans zaakcentował, że Papież nie wstydził się form pobożności ludowej, potrafił w niej dostrzec głębię teologiczna. Zaznaczył, że wielką rolę w pobożności Jana Pawła II odgrywały pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, gdzie często składał w ofierze Maryi różę, czy różaniec. Następnie przywołał dzień zamachu i niezwykłe zaufanie papieża Maryi.
     W dalszej części homilii Hierarcha zwrócił uwagę, że Jan Paweł II był przede wszystkim człowiekiem. Jak podkreślił, był nieustannie zatroskany o człowieka. Z tego zatroskania wypływało Jego nauczanie o godności człowieka, o pracy, o cierpieniu, o solidarności. Szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, chorych, starszych. Z nimi spotykał się zawsze podczas swoich pielgrzymek. Podkreślił, że całe życie i postępowanie było ukierunkowane na drugiego człowieka. Zaznaczył, że radują się nasze serca, że świat nie zapomniał o św. Janie Pawle II, że są tacy, którzy go wspominają, modlą się przy Jego grobie, sprawują Msze św. Hierarcha podkreślił, że ważne jest byśmy wspominając Ojca św. sami stawali się lepsi, by bliska obecność św. Jana Pawła II zachęcała nas do częstej spowiedzi, Komunii św., udziału we Mszy św. Kończąc ks. Abp przywołał modlitwę o świętości, pozostawiona nam przez Jana Pawła II. Panie przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się takim, jak tego pragniesz”. Powiedział, że nie możemy mieć wątpliwości co do skuteczności tej modlitwy i zachęcał, by każdy z nas uczynił ją swoją.
     Na zakończenie Eucharystii ks. Abp pobłogosławił zebranych relikwiarzem. Była też możliwość uczczenia św. Jana Pawła II w znaku relikwii. Piękna duchowo była niedziela 13 czerwca w mikstackiej parafii. Obecność św. Jana Pawła II wśród nas w znaku relikwii jest zachętą do pochylenia się i pogłębionej refleksji nad pozostawionym nam przez Niego nauczaniem.
     Dziękujemy za udostępnienie zdjęć ks. Mateuszowi Puchale.

Modlitwa do św. Jana Pawła II

     Święty Janie Pawle II, który odznaczyłeś się wielką miłością Boga i ludzi, ufny w moc Twojego wstawiennictwa proszę Cię: bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego moim orędownikiem w sprawie, którą Ci przedkładam.
     Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości, abym za Twoim przykładem codziennie wzrastał w świętości i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek. Amen.

Święty Janie Pawle II, wstawiaj się za nami.Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie