HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPrace renowacyjne zrealizowane w 2018 roku
i plany na 2019

20.02.2019r.


PRACE RENOWACYJNE W 2018 ROKU

     W naszej parafii od trzech lat trwają prace renowacyjne. Tuż przed jubileuszem 100- leciem konsekracji zakończył się kolejny ich etap, prace przy ołtarzu głównym. Co pewien czas w prezbiterium pojawiały się rusztowania i foliowa zasłona oddzielająca część, w której prowadzone były prace renowacyjne od reszty kościoła. Wielu zastanawiało się, co się dzieje za tą foliową zasłoną. Może dobrze, że ona była, bo dzięki temu mogliśmy oglądać efekt końcowy kolejnych etapów prac. Trzeba było tylko cierpliwie czekać, ale chyba nikt nie zaprzeczy, że było warto. Wypiękniało i wysubtelniało w ciągu tych ostatnich dwóch lat prezbiterium. Zmieniła się jego kolorystyka dzięki temu malowidła, ornamenty, rzeźby nabrały wyrazistości. Odnowiona została chrzcielnica i ambona.
     W 2017 roku została odrestaurowana płaskorzeźba Trójcy Świętej w ołtarzu głównym wykonana przez znanego artystę Władysława Marcinkowskiego. Po przeprowadzonych pracach prezentuje się niezwykle pięknie. Jej piękno wydobyło i zaakcentowało dodatkowo założone wiosną 2018 roku oświetlenie ledowe.
     W czerwcu 2018 roku w prezbiterium stanęły ponownie rusztowania. Pojawiła się też foliowa zasłona, która zabezpieczała przed zabrudzeniem odnowione już elementy prezbiterium. Trwały prace przy płaskorzeźbach znajdujących się po obu stronach Trójcy Świętej. Ta po lewej stronie przedstawia Archanioła Gabriela w scenie Zwiastowania, po prawej Archanioła Michała w scenie walki z szatanem. Pracom renowacyjnym zostały poddane także elementy drewniane ołtarza. Dzięki podjętym pracom płaskorzeźby nabrały lekkości, są delikatne, subtelne. Po prostu piękne. Zdjęte warstwy przemalowań i złoceń ukazały kunszt artystów i troskę o każdy najmniejszy detal, szczegół. Niezwykle pięknie prezentuje się ołtarz główny w naszym wieczerniku. Stało się to możliwe dzięki ofiarom składanym przez parafian, a także dofinansowaniom otrzymanym na prace renowacyjne :Konserwator Wojewódzki   Dotacja Wkład parafii
Prace konserwatorsko – restauratorskie - przy zabytku - ołtarzu głównym (II etap) 80.424,48 36.191,02 44.23,46
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego      
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła ściennego, detali architektonicznych, rzeźb i ornamentów złoconych w pendentywie południowo – wschodnim w kopule nawy głównej 26.589,36 15.000,00 11.589,36


     Ponadto parafia otrzymała dotację na prace renowacyjne prowadzone przy elementach drewnianych w ramach projektu „Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
     Z tego projektu zostały już wykonane następujące prace:Prace Wartość Wkład Parafii
Prace konserwatorskie drewnianych elementów
ołtarza głównego i tabernakulum
165 000,00  
Prace konserwatorskie fotelu celebransa 10 000,00  
Prace konserwatorskie ławy kolatorskiej 70 000,00  
Prace konserwatorskie konfesjonału 24 000,00  
Suma 269 000,00 40 350,00


     Piękniej nasz kościół, bo „Zaiste dom to Boży i brama niebieska…” miejsce sprawowania sakramentów, odprawiania Mszy Świętych, miejsce spotkań z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.
     W roku 2018 w kościele Świętej Trójcy zostały wykonane prace konserwatorskie o wartość 376 013,00 zł, z tego wkład parafii wyniósł 96 172 ,00 zł, czyli 26 %.
     O wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w dzieło renowacji naszej świątyni pamiętamy w każdą sobotę w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej i w poniedziałkowej Nowennie do Świętego Rocha i mówimy z serca płynące: Bóg zapłać!
Ponadto udało się:
1. Odnowić zakrystię
2. Wykonano kolejne oświetlenie ledowe w nawie głównej i przygotowano instalację do dalszych doświetleń wartość prac 22 000 zł;
3. Wykonano nowe drzwi wejściowe na probostwo oraz schody;
4. Przygotowano biuro parafialne do wymogów RODO;
5. Zainstalowano w biurze parafialnym terminal płatniczy z którego coraz więcej korzysta osób.


PLANY NA 2019 ROK

     Do zakończenia prac renowacyjnych droga jeszcze daleka. Jednak to co już udało się zrobić, efekty dotychczasowych prac konserwatorskich mobilizują do podejmowania kolejnych wyzwań. Na 2019 rok zaplanowano następujące prace:

Prace 2019    
Prace konserwatorskie prospektu organowego 55 000,00  
Feretron z obrazem dwustronnym
Serce Jezusa – Świętej Rodziny
24 000,00  
Feretron z obrazem dwustronnym
św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba Większego
23 000,00  
Feretron z obrazem dwustronnym
św. Rocha i św. Agaty
21 000,00  
Rzeźba św. Augustyna 17 000,00  
Krucyfiks 12 000,00  
Zespół ławek z herbem 54 000,00  
Zespół ławek z aniołem 4 000,00  
Prace konserwatorskie ławy kolatorskiej 70 000,00  
    Wkład parafii
Suma 210 000,00 31 500,00
Wpłacono: 22 800 pozostało do zapłaty w maju 8 700    


PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

     Mam świadomość, że koszt renowacja kościoła przerasta nasze możliwości finansowe. Jak można zauważyć, w ubiegłym roku udział finansowy parafii w zrealizowanych pracach wynosił 26 %, resztę pozyskano ze środków zewnętrznych. Trzeba jednak pamiętać, że aby zwracać się o dofinansowanie potrzebny jest zawsze wkład własny. Obecnie, po opłaceniu III raty wkładu własnego w wysokości 22 800 zł w ramach program prac przy elementach drewnianych na koncie renowacyjnym znajdują się środki w wysokości 3 061,30 zł. Rada Parafialna pozytywnie zaopiniowała dalsze starania o dofinansowanie prac. Obecnie przygotowuję dwa wnioski: jeden do Urzędu Marszałkowskiego, drugi do Konserwatora Wojewódzkiego.
     Po obchodach 100 –lecia konsekracji kościoła, co roku, chciałbym odnowić jeden z pomników kapłanów, którzy pracowali w naszej wspólnocie. Ponadto pragniemy, aby w Sanktuarium pojawiła się tablica – krypta upamiętniająca trzech kałanów, którzy tam spoczywają.
     Przed nami wiele wyzwań. Prośmy Trójcę Świętą, by czuwała nad podejmowanymi w naszej wspólnocie dziełami. Niech Święty Roch czuwa nad naszą wspólnotą parafialną i wyprasza każdemu wszelkie potrzebne łaski, które są zgodne z wolą Bożą.


Link do prezentacji o pracach renowacyjnych
zrealizowanych w 2018 roku i planach na 2019
https://drive.google.com/open?id=1fzW8oH0pPJHSQDGIrHV6G-LzeJO-kpwyCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie