HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium
Św. Józefa w Kaliszu

02.04.2016r.


     2 kwietnia br. odbyła się już kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Kobiet Katolickich do świętego Józefa.
     Kult tegoż orędownika, Bożego wybrańca na strażnika Świętej Rodziny w Sanktuarium Kaliskim celebrują kobiety na swych corocznych spotkaniach nieprzerwanie od 8 kwietnia 1995 roku.
     Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Przebaczenie i pojednanie w roku miłosierdzia”.
     Na modlitewne czuwanie przybyło wiele kobiet naszej Diecezji, w tym również z naszej Parafii Mikstackiej wraz z ks. proboszczem; oraz delegacje z Warszawy i Łodzi. Pielgrzymów powitał Ks. Prałat Adam Modliński – Duszpasterz Kobiet Diecezji Kaliskiej.
     Na początku myśl przewodnią przybliżył w swych rozważaniach ks. dr Jarosław Powąska, który na wygłoszonej konferencji formacyjnej pt.: „ Przebaczenie i pojednanie w budowaniu relacji z najbliższymi” , szczegółowo analizował kolejne etapy trudnej drogi dialogu z drugim człowiekiem, począwszy od bólu krzywdy, przez trudność przebaczenia aż po radość pojednania.
     Prelekcję miała wygłosić również prof. UKSW Maria Ryś z Warszawy, niestety z powodu natłoku obowiązków zawodowych nie udało się jej dotrzeć, co nie przeszkodziło jej w przesłaniu serdecznych życzeń dla wszystkich kobiet przybyłych na spotkanie, odczytanych przez delegatkę Związku Kobiet Katolickich.
     W samo południe tej prawdziwie wiosennej soboty wszyscy przybyli duszpasterze odprawili w Świątyni uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem J. E .ks. bp. Łukasza Buzuna- Biskupa Pomocniczego Diecezji Kaliskiej, który w swej homilii podkreślał istotną i przewodnią rolę kobiet we wspólnej drodze do Boga - kobiety i mężczyzny, w ich wspólnym pokonywaniu trudności, z jednoczesnym uwzględnieniem ogromnej różnicy współodczuwania cierpienia i przeżywania bliskości Boga.
     Zaznaczył, „...że kobieta jest powołana do tego, aby przeżywać swoje życie radośnie.
     - Taka jest natura serca kobiecego. Kobieta jest powołana do tego, żeby nosić w sobie tę radość, która płynie z Boga, to rozświetlenie przez modlitwę, różaniec, bliskość z Panem, maryjność. Eucharystia i maryjność to są dwa znaki rozpoznawcze w życiu każdego chrześcijanina”.
     Po wspólnej Eucharystii, w Kaplicy Cudownego Obrazu nastąpił Akt Zawierzenia Kobiet św. Józefowi.
     Przybyli pielgrzymi mogli również wysłuchać rozważań ks. Prałata Tomasza Króla – Krajowego Duszpasterza Polskiego Związku Kobiet Katolickich, na temat: „ Nawracanie warunkiem Miłosierdzia”.
     Na zakończenie tegorocznego spotkania, o godz. 15.00 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
     Coroczne spotkania kobiet w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu można porównać do rekolekcji dla delegatek polskich rodzin, gdzie pośród tylu słów wspólnej modlitwy i rozważań, mogą usłyszeć słowa skierowane tylko do siebie, zrozumieć na nowo sens swojego powołania, pokonywania codziennych trudów, trosk, a niekiedy i krzywd doznanych od drugiego człowieka oraz nauczyć się dostrzegania nawet najmniejszych radości, aby każdego dnia móc dziękować Bogu właśnie za nie.

Zdjęcia z pielgrzymki można obejrzeć na:
http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/ogolnopolska-pielgrzymka-kobiet-do-sw-jo
Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie