HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

15_21.02.2015r.


     „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” św. Jan Paweł II
     15 lutego, w ostatnią niedzielę karnawału rozpoczniemy 48 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Potrwa on do soboty 21 lutego. Hasło, które towarzyszy w tym roku temu tygodniowi „ Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu” wpisuje się w program duszpasterski „Rodzina szkołą trzeźwości” realizowany przez trzeźwości” realizowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Warto przypomnieć, że w ubiegłych latach hasła Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu koncentrowały się na problemie trzeźwości ojca ( 2013 rok) i matki (2014).
     Tegoroczne hasło kieruje naszą uwagę na problem abstynencji dzieci. Powtarzamy często, że dzieci i młodzież są przyszłością rodziny, Kościoła i narodu. We wstępie do „ Vademecum Apostolstwa Trzeźwości” możemy przeczytać: „ W naszej ojczyźnie rodzi się coraz mniej dzieci. Dodatkowo obserwujemy szerzące się procesy demoralizacji i anty-ewangelizacji, przed którymi ostrzegał nas św. Jan Paweł II.
     Na tle tych negatywnych zjawisk szczególnie niebezpiecznie jawi się obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. Wynika to przede wszystkim z powszechnej dostępności alkoholu, jego nieustannej promocji w mediach, a także z coraz bardziej liberalnych modeli wychowania w rodzinach. Ze szczególnym niepokojem czytamy opracowania mówiące o tym, że wciąż wielu rodziców uważa, że podawanie alkoholu dzieciom w domu nie tylko nie szkodzi, ale wręcz działa profilaktycznie i zapobiega późniejszym problemom alkoholowym”.
     Czy czujemy się odpowiedzialni za abstynencję młodego pokolenia? Czy włączymy się w modlitwę w intencji zachowania abstynencji przez dzieci i młodzież? Jak przeżyjemy ten Tydzień, który ma być dla nas czasem refleksji nad nasza odpowiedzialnością za abstynencję dzieci?
     Niedziela będzie dniem ekspiacji za grzechy pijaństwa i czasem szczególnej modlitwy o trzeźwość dla polskich rodzin.
     Od poniedziałku do czwartku swoją modlitwą będziemy obejmowali poszczególne grupy osób, które w sposób szczególny są odpowiedzialne za trzeźwość i abstynencję młodego pokolenia. Modlitwą obejmiemy w tych dniach rodziców, nauczycieli i wychowawców, stanowiących prawo i rządzących, a także kapłanów.
     W piątek będziemy w modlitwie polecali młodzież, by trwając w trzeźwości przygotowała się do podjęcia odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie. Sobota będzie dniem modlitwy za dzieci, aby otoczone troską rodziny, Kościoła i narodu, zachowywały abstynencję od alkohol.
     Młodzi potrzebują naszej modlitwy, potrzebują naszego świadectwa życia. Pokażesz im przykładem swego życia, że można zachować abstynencję, żyć w trzeźwości?
Modlitwa do św. Jana Chrzciciela - Patrona Trzeźwości

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i narodu.
Patronie niepijących alkoholu, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego narodu. (Podano za: http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl)Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie