KS. ANTONI ZARZYCKI

     Urodził się 26 maja 1865 r. w Żerkowie. Po maturze w gimnazjum gnieźnieńskim studiował teologię na Würzburgu i Münster. Święcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1890 r w Gnieźnie. Jako wikariusz pracował w Bydgoszczy i Pile. 14 lipca 1893 r. objął parafię w Mikstacie i Przedborowie. Aktywnie działał w stowarzyszeniach oświatowych i Banku Ludowym, gdzie od 1901 r. był Dyrektorem. W 1897 r. pobudował nowy kościół w Przedborowie, który w 1902 r. konsekrował bp. Edward Likowski. Z dniem 1 stycznia 1906 r. przeniesiony do parafii Opatów k. Kępna z równoczesnym powierzeniem obowiązków dziekańskich. Jako dziekan kępiński doprowadził do erygowania parafii w Podzamczu, Morawinie i Grębaninie. W 1931 r. mianowany radcą duchownym ad honores. Zmarł 30 lipca 1933 r. w Opatowie (Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Nr 10, Poznań 1933 r.).