KS. BERNARD LANGKAU

     Urodzony w 1907 r. w Jadden (ob. Gady) k. Olsztyna. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 r. w Katedrze Poznańskiej z rąk ks. Kardynała Prymasa Hlonda. Z dniem 1 lipca 1932 r. skierowany na wikariat parafii w Zaniemyślu (Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Nr 7, Poznań 1932 r.). Następnie pracował jako wikariusz w parafii w Odolanowie. Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Odolanowie. Tu pomagał nie tylko mieszkańcom w trudnych chwilach okupacji, m in. ratując jesienią 1940 r. życie prefektowi gimnazjum ostrowskiego ks. Teodorowi Bielskiemu, poprzez ukrycie go w jednym z gospodarstw na terenie parafii ( F. Olszanowski, Parafia Świętego Marcina w Odolanowie, Odolanów 1994, s. 90. cyt. F.Olszanowski.). Jesienią 1941 r. ratując się ucieka w rodzinne strony. Po zajęciu Gadów przez wojska radzieckie został wywieziony do Rosji, skąd udało mu się szczęśliwie powrócić do Odolanowa (E. Dymacz, Monografia Odolanowa, Odolanów 2003, s. 222 i 235). W 1946 r. obejmuje w zarząd parafię w Bogdaju, sprawując jednocześnie nabożeństwa i msze św. w kościele w Granowcu (F. Olszanowski, op. cit. s. 93 i 96). W 1954 r. objął parafię w Mikstacie. 24 lutego 1965 r. dokonał poświęcenia kaplicy w domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Kaliskiej. Przeprowadził prace remontowe przy kościele farnym i kościele św. Rocha. Ufundował 2 dzwony do kościoła farnego, które poświęcił 18 września 1975 r. bp Marian Przykucki. W 1970 r. zorganizował parafialną orkiestrę dętą. Obdarzony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. Od 1983 r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Poznaniu, gdzie zmarł 16 maja 1984 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mikstacie.