KS. FRANCISZEK IWASZKIEWICZ

     Urodził się w 1831 r. w Czempiniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1857 r. (Ks. F. Ruszczyński, Historia Czempinia, Poznań 1923, s. 84). W 1863 r. objął w zarząd parafię mikstacką (Elenchus 1874, op. cit., s.38). Był prekursorem pracy organicznej na ziemi mikstackiej. Z jego inicjatywy powołano w 1869 r. jeden z pierwszych w Wielkopolsce Bank Ludowy pod nazwą “Towarzystwo Pożyczkowe Mikstat”. W latach 1874 – 1878 i 1881 – 1885 był dyrektorem tego Banku. W okresie kulturkamfu wspierał działającego na terenie parafii kotłowskiej ks. Walentego Śmigielskiego. W 1873 r. przeprowadził gruntowny remont kościoła parafialnego (Ks. J. Korytkowski, Brevis Descriptio Historico – Geographica Ecclesiarum Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis, Gniezno 1888, s. 192. cyt. Brevis Descripto). W 1875 r. założył na probostwie Bibliotekę Ludową, która od 1880 r. podlegała Towarzystwu Czytelni Ludowych w Poznaniu. Pełnił funkcję bibliotekarza dekanalnego na obszarze dekanatu ostrzeszowskiego. Zmarł 17 września 1885 r. w Mikstacie i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Nagrobek został ufundowany w 1895 r.