KS. FRANCISZEK KSAWERY RUSZCZYŃSKI

     Urodził się 1 grudnia 1874 r. w Śremie. Po ukończeniu w 1895 r. gimnazjum wstępuje do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie w Katedrze Gnieźnieńskiej przyjął 12 listopada 1899 r. i skierowany został na wikariat do Fary w Gnieźnie (Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidyecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1899, Nr 11) Z dniem 6 września 1900 r. przeniesiony na wikariat do Kotłowa (Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidyecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1900, Nr 7). Od 1904 r. był zarządcą parafii w Sławoszewie k. Pleszewa, a od 7 kwietnia 1906 r. został proboszczem w Mikstacie (Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1906, Nr 4). Za wspieranie strajku szkolnego skazany na karę 200 marek. Utworzył biblioteki ludowe w Komorowie i Przedborowie oraz założył Kółko Rolnicze w Komorowie i reaktywował Towarzystwo Przemysłowe w Mikstacie. W latach 1906 – 1920 pełnił funkcję dyrektora Banku Ludowego. W latach 1913 – 1924 wybudował nowy kościół parafialny. Z dniem 1 kwietnia 1920 r. przeniesony został do parafii w Czempiniu. (Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1920, Nr 3). W 1919 r. wydał “Historię miasta Mikstata”, a w 1923 “Historię Czempinia”. Obdarzony został godnością kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Zmarł 28 stycznia 1961 r. w Czempiniu i pochowany został na miejscowym cmentarzu.