KS. BONIFACY ROSOCHOWICZ

     Urodzony w 1869 r. w Kobiernie k. Krotoszyna. Święcenia kapłańskie przyjął 5 marca 1893 r. w Gnieźnie. Na wikariat skierowany do parafii Brody, skąd w 1894 r. przeniesiony do parafii Lwówek. Następnie był administratorem parafii w Międzychodzie (1897 – 1899), Murowanej Goślinie (1899) i Sobiałkowie (1899 – 1908). Od 1908 r. jako proboszcz w Lwówku. Czynnie angażował się w życie społeczno – polityczne. Był prezesem powiatowym Towarzystwa Czytelni Ludowych, sekretarzem powiatowego komitetu Towarzystwa Pomocy Naukowej oraz sekretarzem Polskiego Komitetu Wyborczego na powiat lwówecki. W czasie powstania wielkopolskiego pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Ludowej we Lwówku. Z dniem 1 kwietnia 1920 r. objął parafię mikstacką. 12 lipca 1936 r. zorganizował Kongres Eucharystyczny z udziałem bp. Walentego Dymka. W 1936 r. poświęcił 2 nowe dzwony do kościoła farnego, a w 1939 r. nowe organy wykonane przez Jana Bacha z Rychtala. W latach 1931 – 1936 pełnił funkcję dyrektora Banku Ludowego. Zainicjował powstanie Parafialnej Akcji Katolickiej. W kwietniu 1940 r. wywieziony do obozu przejściowego w Skalmierzycach, skąd po zwolnieniu przebywał w Mikstacie bez prawa wykonywania obowiązków duszpasterskich. Zmarł w Mikstacie w 1946 r. i pochowany został na miejscowym cmentarzu.