KS. FRANCISZEK PRZERADZKI

     Z zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Urodził się w 1798 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1821 r. Probostwo mikstackie objął po śmierci ks. Marszałkowskiego i przebywał tu do 1826 r., czyli do przejścia na probostwo kotłowskie, gdzie przebywał do 1834 r (ks. E. Nawrot, Dekanat Ostrzeszowski 1821 – 1945, Poznań 2001, s. 204 – 206).