KS. IGNACY NIEDŹWIEDZIŃSKI

     Urodził się 30 stycznia 1875 r. w Koźminie Wielkopolskim, jako syn młynarza Jana i Marianny z Dorszewskich. Po maturze w 1899 r. uzyskanej w Gimnazjum w Krotoszynie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1902 r. i otrzymał skierowanie na wikariat w Opatowie. Od 1 stycznia do 1 kwietnia 1906 r. zarządzał parafią mikstacką i przedborowską. Następnie przeniesiony na wikariat do Ostrowa Wielkopolskiego. Od 1908 r. pełnił funkcję kapelana w więzieniu we Wronkach. W 1917 r. powołany na proboszcza parafii św. Marcina w Jarocinie. W tym czasie pisał artykuły do gazet oraz opublikował pracę “Socjalizm. Jego rozwój i zasady”. Od 1938 r. wydawał Gazetkę Parafialną. W dniu 5 października 1941 r. został aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie w obozie w Starym Bojanowie, gdzie zmarł 31 grudnia 1941 r. Po wojnie zwłoki przeniesiono do Jarocina i uroczyście pochowano na cmentarzu parafialnym.