KS. JÓZEF POSZWIŃSKI

     Urodził się w 1828 r. Święcenia kapłanskie przyjął w 1853 r. Zarządzał jako proboszcz parafią mikstacką w latach 1859 – 1860. Od 1864 r. proboszcz w Przemęcie w dekanacie śmigielskim (Elenchus 1874, op. cit, s 41). Zmarł 13 września 1888 r. w Przemęcie.