KS. JÓZEF WAWROWSKI

     Urodził się 1 marca 1832 r w Kłodzisku w powiecie szamotulskim, gdzie jego ojciec był dzierżawcą dobr ziemskich. W 1852 r. zdał maturę w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim (Alma Mater Ostroviensis – Księga Pamięci, Ostrów Wielkopolski 2003, s. 220. cyt. Alma Mater). Po studiach filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 1 stycznia 1863 r. Obowiązki wikariusza pełnił w parafii Gozdowo, a następnie w Ostrzeszowie. Od 1865 r. administrował parafią w Kobylej Górze. Od 26 listopada 1886 r. został proboszczem w Mikstacie. Z dniem 22 sierpnia 1890 r. przeniesiony na probostwo w Baranowie k. Kępna. Tam zmarł 20 sierpnia 1897 r.