KS. KAZIMIERZ MĄDRY

     Urodził się 5 września 1938 r. w Kierzenku k.Mikorzyna. Maturę zdał w 1956 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie. Po studiach w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu przyjął z rąk ks. Antoniego Baraniaka Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego święcenia kapłańskie 26 maja 1963 r. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Poznań – Skórzewo (1963 – 1965), Poznań – Sołacz (1965 – 1966), Rydzyna (1966 – 1969), Pogorzela (1969 – 1971), Środa Wielkopolska (1971 – 1978). W 1978 r. powołany został na proboszcza w parafii w Kucharach. Od 19 lutego 1983 r. został proboszczem w Mikstacie. Tutaj odnowił wnętrze kościoła farnego, a następnie podjął prace wzmacniające jego fundamenty. Był inicjatorem odbudowania pomnika na mikstackim rynku. Ustanowił uroczystą mszę świętą (pasterkę) w wigilię odpustu św. Rocha, sprawowaną przez kapłanów pochodzących z Mikstatu. W związku ze zmianami w administracji kościelnej i utworzeniem dekanatu mikstackiego mianowany pierwszym dziekanem tego dekanatu. Za swoją działalność obdarzony także godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Kaliszu. 16 lipca 2006 r. przeszedł na emeryturę, pozostając jako rezydent w Mikstacie. Zmarł 28 maja 2009 r. i pochowany został na miejscowym cmentarzu.