KS. LUDWIK SZYMKIEWICZ

     Z zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Urodził się w 1789 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1813 r. Proboszczem w Mikstacie był od 1826 r. do 1834 r. (AAP, DA XXIII 5 s. 60v).