KS. MICHAŁ TRONKOWSKI

     Urodził się w 1800 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1823 r. W latach 1833 – 1841 był proboszczem w Mikorzynie, a następnie w Mikstacie do 1850 r. (ks. E. Nawrot, op. cit, s. 206; podaje mylnie nazwisko jako Frankowski) Wg Kroniki Parafialnej proboszczem mikstackim był do 1851 r. W pracy duszpasterskiej w Mikstacie zetknął się z wybitnym pedagogiem i teoretykiem pedagogiki Ewarystem Estkowskim, który pełnił posadę nauczyciela szkoły mikstackiej w latach 1842 – 1844. Od 1862 r. był proboszczem w Oborzyskach w dekanacie kościańskim (Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesis Posnaniensis pro anno Domini 1874, Poznań 1874, s. 25 , cyt. Elenchus 1874).